23- meerstemmigheid

Is deel van: Wendingen

welke stemmen kan je in jouw innerlijke dialoog onderscheiden? wie zegt wat?

Voorlopige tekst:

Het lijkt misschien alsof wij altijd met één stem spreken. Alsof de stem waarmee wij de dingen zeggen één en dezelfde stem is die altijd in een en dezelfde richting dingen zegt en overtuigingen heeft en bijdraagt aan wat er gedaan moet worden. Maar als we in ons hoofd luisteren dan weten we wel beter, want daar is het vaak van alles aan de gang. Daar zegt de ene stem tegen de andere, 'zou je dat nu wel doen? Is dat nu wel verstandig, want hier en daar kan je ook zus en zo over denken.' En weer een andere stem die spreekt de verwijt uit en zegt,  'lafaard! Kom op zet hem op, want dit of dat of zus of zo'. Dat hele enerzijds, anderzijds en zo is het ook nog eens een keer, dat zit in ons hoofd als een soort dialoog of trialoog of zelfs meerstemmigheid. Alle mogelijke stemmen die voortdurend met elkaar in gesprek zijn waarvan de één meer dan de ander op te voorgrond treedt. De anderen wegduwt enzovoort. Om de absoluutheid van datgene waarmee we spreken of denken te spreken eens even aan de tand te voelen zou je dus die wending naar meerstemmigheid kunnen maken en de ander of jezelf uitnodigen om eens wat meer aandacht te besteden aan verschillende stemmen in plaats van het idee dat jij altijd de man uit een stuk bent die altijd dezelfde tekst heeft. Welke andere stemmen hoor je nog meer in jouw innerlijke dialoog en hoe zouden ze klinken als je ze uit zou spreken? Polyhymnia in haar naam als muze, in dat woord ligt poly-hymnia de meer-stemmigheid de meerdere gezangen als het ware besloten. Heel mooi dat ze in de kunst vaak later is afgebeeld met een peinzende vinger aan de mond. Alsof zij naar dat innerlijk stemmenweefsel aan het luisteren zou zijn.

Uit Muzische Professionalisering.

Twee fuserende ziekenhuizen hebben me gevraagd een gesprek te leiden tussen de bestuurders van beide zijden. Er is een rapport geagendeerd over de toekomstagenda. Dat beschrijft de valkuilen en uitdagingen in het aanstaande fusieproces. De beschikbare tijd om er met elkaar over te spreken is beperkt: twee, hooguit drie uur op een dinsdagochtend. En wat ingewikkeld is, is de pikorde.

-v. Rosmalen (2016)

Lees hier verder.

Reacties