Begrippenlijst

In de werkplaats wordt gebruik gemaakt van specifieke begrippen.
Hieronder vind je een begrippenlijst met mijn duiding van een aantal begrippen die ik vaker gebruik.

Deze tekening maakte ik in een onderzoek naar de plek van woorden.


WERKPLAATS
Dit vind je als je googelt op het woord werkplaats:

'Een werkplaats is de plaats waar een specifiek ambacht of vak wordt uitgeoefend. Het woord werkplaats zelf wordt meestal gebruikt voor een plek waar ambachtelijk wordt gewerkt, zoals: schrijnwerkerij. (muziek)instrumentenmaker.'

De werkplaats muzisch onderzoek is een plek om samen te werken en op onderzoek uit te gaan wat het muzisch perspectief kan betekenen binnen jouw werkpraktijk.

 

WERKPLAATS BEGELEIDER
in de werkplaats wordt gesproken van werkplaats begeleiders. Elk van de mensen die een groep in werkvormen begeleid heeft ook een eigen onderzoek en stapt ook zelf in met zijn eigen vragen en werkproces.

 

MUZISCH PERSPECTIEF 
In deze werkplaats wordt gewerkt vanuit een Muzische perspectief
Hieronder een korte quote over wat dit begrip in de kern naar mijn idee inhoud. 

‘De muzen spreken in de eerste plaats de zintuigelijke beleving en ervaring aan, eerder dan het denken en beschouwen. Muzen belichten wat voorbij de normale denkkaders ligt. Dat is wat kunst en kunstenaarschap doen. […] Het Muzische schept tijdelijk een eigen wereld met eigen spelregels. De opvoering van de muzen schept een zekere muzische distantie ten opzichte van de gewone maatschappelijke orde.’

Blz. 14 Muzische Professionalisering door Bart van Rosmalen

 

KUNSTENAARSMINDSET
Kunstenaarsmindset is een begrip dat The Turnclub gebruikt, ik ben bij hen aangesloten als kunstenaar. Het is een organisatie die kunstenaars koppelt aan maatschappelijke vraagstukken.
Kort meer over het begrip begrip Kunstenaarsmindset

Bij de immense, complexe uitdagingen waar wij als de samenleving momenteel voor staan, zien wij een grote behoefte aan een nieuwe houding waarin oplossingen via verbeelding, schoonheid en spel gevonden kunnen worden. Merlijn Twaalfhoven

Meer artikelen over Kunstenaarsmindset vind je hier op The Turnclub website.

WERKMETHODE ITEREREN
Er is een toenemende vraag naar kennis die ‘vanuit’ en ‘in’ werkpraktijken zelf ontstaat. Deze manier van werken vraagt oefening en vormgeving. In de werkplaats beoefenen we dit proces van heen en weer bewegen tussen praktijk en reflecteren.

Je kan deze werkwijze zien als een vorm van itereren. Je doet iets en kijkt wat dat oplevert. Je past daardoor iets aan of doet nog iets anders. Kijkt weer wat er uitkomt. En zo verder. Daarnaast raadplegen we bronnen om aan deze werkwijze context te geven.

 

BRONNEN 
Denk bij bronnen aan een tekst, een lied, een beeld, een scene uit een film of een andere cultuuruiting. Het is een bron omdat het je inspireert, je keert er telkens naar toe terug. De bron geeft mede richting aan hoe je leeft en werkt. 

EXTERNE OBSERVANT
Je krijgt de rol van externe observant als je kijkt naar het maaksel, de voordacht, performance etc. van een ander, terwijl jij zelf niet bij het maakproces was. Ik noem het geen publiek omdat deze rol actiever is. Vaak deelt de externe observant zijn observaties direct met de inbrenger. En wisselt daarna door naar de rol van maker.

 

LICHAMELIJKE KENNIS
Onder lichamelijke kennis versta ik kennis die voortkomt uit bijvoorbeeld je intuïtie, je fysieke impulsen, je emoties en je persoonlijke geschiedenis. Dit zijn de vormen van kennis die ik kan onderscheiden in mijn eigen lichaam. Er zullen er wellicht meer zijn.