• 09:30 - 17:00

Powwow- HKU

29 juni is de dag waarop alle kerndocenten voor het eerst plenair bij elkaar komen. De opzet van deze dag is gericht op ontmoeten door verhalen vertellen, musiceren, improviseren, dromen en reflecteren.

We zullen ons tijdens dit seminar een dag lang buigen over het thema ‘zenden en ontvangen’ en in nauwe samenhang daarmee: diverse vormen van feedback.
De ontmoeting met de ander staat voorop.
Centrale vragen zijn: Hoe zenden en ontvangen we als HBO muziek-vakdocenten. Wat is onze intrinsieke drive? Hoe gaan we om met feedback, wat is feedback in de kern en wat is het nog meer?

Aan de hand van diverse (muzische) werkvormen gaan we op zoek naar verbinding en verdieping. De opbrengst van dit seminar zal de basis vormen voor een volgend, HKU-breed seminar over deskundigheidsbevordering.
 
In de bijlage vind je een toelichting op het seminar (in het bijzonder ook op de titel) van de hand van Annemarie Maas.  
Annemarie Maas heeft het seminar ontwikkeld i.s.m. het HKU lectoraat Muzische Professionalisering dat onder leiding staat van Bart van Rosmalen.
Naast de aangemelde personen, zoals hierboven te lezen, waren ook Jeroen Koster, onderwijskundige Conservatorium en Jos Schillings, directeur conservatorium Utrecht aanwezig.