• Onderzoek

Welkomsbrief Werkplaats Muzisch Onderzoek

Van: Werkplaats Muzisch Onderzoek 

Aan:

 

Utrecht, 9 oktober 2019                                                  

Betreft: begin maken met deelname

 

Beste ,

 

Het verheugt ons zeer dat je in seizoen 19/20 deel uitmaakt van de Werkplaats Muzisch Onderzoek! We kijken uit naar de samenwerking. In deze brief zetten we op een rijtje hoe we graag zouden werken. Wat wij kunnen bieden en wat wij van jou verwachten.

 Musework

Aan de werkplaats is het digitale platform www.musework.nl verbonden. Surf er eens doorheen. Je ontdekt welke partners er met elkaar samen werken. Je kan grasduinen in eerdere publicaties. De belangrijkste manieren van werken staan op een rij en er is een agenda van aanstaande en voorbije activiteiten.

 Onder het platform ligt een krachtige technologie waardoor er heel makkelijk door gebruikers zelf aan gewerkt kan worden. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers aan onze onderzoekcommunity zelf mee verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, de zichtbaarheid en helderheid rond dat waar we mee bezig zijn.

 Daarom willen we je uitnodigen om de komende tijd alvast aan de slag te gaan met jouw eigen onderzoekomgeving in te richten op Musework. Die bestaat uit drie elementen: profiel, opzet en bronnen.

 

 • PROFIEL

Profiel: Maak een profiel aan op musework dat is toegesneden op jouw deelname als ‘onderzoeker’ aan de werkplaats. Dus niet je standaard CV, maar meer de vraag ‘wie ben jij in de werkplaats, wat is jouw relevante achtergrond/ werkpraktijk en waar ben je op uit? Denk aan minimaal 100-150 woorden.

 Een profiel op Musework maak je makkelijk zelf aan door je te registreren en in te loggen. Vergeet niet een foto te plaatsen. Een en ander wijst zich vanzelf! 

 

 • OPZET

Als je eenmaal een profiel hebt is de volgende stap de knop ‘+collectie’. Druk daarop en maak daar een opzet van de door jou beoogde onderzoekopzet.We hebben dat in de intake gesprekken een instappapier genoemd (maximaal 700 woorden). Hieronder als leidraad een viertal vragen voor de uitwerking:

 

Waar is het je in jouw praktijk om te doen en met wie?

 • Welk doel of verbetering of opgave of vraagstuk staat je voor ogen waar je aan werkt? Als dat groot en omvangrijk is wat kan je daarin dan kiezen als een concrete (deel)opgave. Misschien helpt de vraag: welk beeld van een resultaat staat jou in die deelopgave voor ogen?
 • Wat is de precieze praktijk waarin je dat wil doen. Wie zijn daarin de betrokkenen met wie je daaraan werkt? of op wie richt je je? Weten zij ervan en zijn ze ervoor ‘in’ dat jij dit seizoen daartoe een aantal interventies/ voorstellen gaat doen? Of ligt dat anders? Kenmerk van onderzoekend handelen is dat je dat niet alleen doet maar ‘in’ de praktijk en dat anderen daarbij betrokken zijn.

Wat zouden mogelijke manieren van werken of ontwerpen kunnen zijn?

 • Wat wil je ontwikkelen, ontwerpen of realiseren? Denk aan een concreet ontwerp of werkwijze. Wat is kenmerkend aan jouw beoogde aanpak? Hierin laat je iets zien van een mogelijke grotere lijn: proces, traject.   
 • Wat voor soort interventies denk je aan om onderweg in te zetten? (dat kan gaan van je eigen handelen tot en met concrete (materiele) ontwerpen voor ruimte of scripts voor ontmoeting). Of anders. Maar wat voor soort activiteit (en van en met wie) markeert jouw pad?

Hoe zou het er als praktijkgericht onderzoek uit kunnen zien?

 • Hoe zou het traject er uit kunnen zien als een vorm van ‘itereren’ (heen en weer bewegen tussen praktijk en reflectie). Je doet iets en kijkt wat dat oplevert. Je past daardoor iets aan of doet nog iets anders. Kijkt weer wat er uitkomt. En zo verder.
 • Wat zou voor jou een passende manier zijn om aan een kleine collectie te werken van ‘inzichten’ of ‘uitkomsten’ die ontstaan? Hoe wil je materiaal, gegevens verzamelen?

Maken om te maken

 • We moedigen aan dat je naast concrete op praktijken gerichte interventies ook een stukje (met een groot woord gezegd) ‘artistiek onderzoek’ doet. Je kan het ook ‘maken om te maken’ noemen. Ruimte en tijd nemen om je te verliezen in tekenen, spelen, fotograferen, verhaaltjes schrijven of iets anders waar je veel zin in hebt en waarvan het doel niet direct duidelijk is. Wat zou je aan ‘maken’ en ‘makerschap’ van jezelf verder willen exploreren?    
 • BRONNEN

Maak een paar (minimaal 3) van jouw bronnen van inspiratie aan. Ga naar je profiel en klik op ‘+bron’. Bij de volgende bron opnieuw en zo verder. 

 Wat zijn voor jou bronnen van inspiratie waar je telkens toe terugkeert? Bronnen die

mee richting geven aan je leven en werk. Wat zouden die bronnen voor jou zijn: een citaat uit een boek, een schilderij, een muziekstuk, een kinderliedje, …   

 Openbaar werken?

Soms vragen deelnemers of werken op musework publiek zichtbaar is. Dat is het geval. Wij zijn een voorstander van Open Science. Dus dat onderzoek ook terwijl het wordt gedaan al zichtbaar is. We schreeuwen dat ‘work in progress’ niet van de daken maar het is wat ons betreft wel zichtbaar. Hou er rekening mee als je eraan werkt. Als je hier vragen over hebt of weerstand ervaart in zo te werken bel dan even met Bart 0629014216. Dan kijken wat de beste aanpak zou kunnen zijn.

 

Verder het volgende:  

 • We maken gebruik van het boek Muzische Professionalisering van Bart van Rosmalen. Vanuit HKU stellen we dat boek beschikbaar. Het kan afgehaald worden of door het lectoraat worden toegestuurd. Als je het boek ontvangen stuur dan een e-mail met je postadres aan Peter Rombouts.

 

 • Om de directe kosten van locaties, catering, publicatie en sommige gastsprekers te kunnen voldoen wordt een financiële bijdrage gevraagd van 1000,- voor het hele traject. Sommige deelnemers (ZZP-ers, kunstenaars) zijn niet in staat dit bedrag op te brengen. Vrijstelling is mogelijk. Dan vragen we daar in overleg een andere tegenprestatie voor terug.

 

 • De data van het programma zijn terug te vinden op https://www.musework.nl/nl/page/8691/werkplaats-19-20. Zorg dat die vast vet geblokkeerd in je agenda staan. Want daar gebeurt het….Ruim voorafgaand aan elke werkplaats sturen we je een uitnodiging met precieze plaats en tijd van samenkomst. En met opzet van het programma!

 

 • We werken in de werkplaats globaal gesproken in de ochtenden plenair (en in diverse groepjes) en in de middag in vier themagroepen 1- onderwijsvernieuwing, 2- kunst en organisatie 3- kennisinstellingen in transitie 4- doorwerking. Binnen die thema’s brengt elke deelnemer een eigen praktijk(vraag) in. We zijn zelf bezig met te casten naar aanleiding van de intake gesprekken, maar zijn ook benieuwd naar jouw ideeën daarover. (voor zover je kan overzien:))

 Als je aan de gang gaat met Musework en het inrichten van je onderzoekomgeving druk dan als je het een en ander heb staan even op ‘delen’ en stuur een mailtje over de vorderingen. Dan kijken we graag met je mee.

 

 

Met een vriendelijke groet!

 

Bart van Rosmalen

Daan Andriessen

Peter Rombouts