• 08:30 - 12:30

CM I Bijeenkomst 3

Tijdens deze derde bijeenkomst van Connected Making werken we door met onze leervragen en schetsen we een perspectief voor de start van de tweede module Connected Making II Onderwijsinnovatie.

We zijn door Albert uitgenodigd in het Huis van Betekenis https://hethuisvanbetekenis.org als bijzondere plek waar makers in samenwerking midden in de samenleving staan. Het adres is:lauwerecht 10, 3514 BB utrecht

We werken wederom van 9.00 uur tot 12.30 uur.

We zijn gestart met een verkenning van bronnen in de eerste sessie met de vraag om werk van een ander mee te nemen waar je pleitbezorger voor wilt zijn.

In de tweede sessie hebben we gewerkt aan vragen en fascinaties die ons bezighouden rond makerschap/ maatschappelijk engagement en onderwijs. We deden dat door aan elke vraaginbrenger iets 'terug te maken'.

In de derde sessie kijken we waar we staan en proberen we vast te pakken wat we willen meenemen of meegeven naar Module II die start in januari. Sommigen hebben 1 sessie meegemaakt, sommigen 2 en anderen komen voor het eerst. Vanuit de gedachten dat we allemaal bezig zijn met wat ons fascineert en bezighoudt waar dan ook (in de sessies van Connected Making en daarbuiten) kunnen we allemaal iets zeggen over de vraag wat we zouden willen meegeven aan anderen. Welke les, welke zin, welk beeld wil je doorgeven en aan wie?

Naast een welkom van Albert in Het Huis van Betekenis werken we dus aan de centrale vraag:

Wat geef je mee?

Aan wie of wat wil je iets meegeven vanuit Connected Making? Aan collega's, aan studenten? Tijdens vergaderingen? Hoe ziet wat je wilt meegeven eruit? Hoe wordt het zichtbaar bijvoorbeeld op de locaties in de HKU? In welke context moet het gehoord worden en hoe? 

en ook:

Wat wil je meenemen/ meegeven naar Connected Making II vanaf januari?

 

Ter voorbereiding stel ik een aantal dingen en vragen voor:

- Maak iets kleins waarin je vorm geeft aan wat je wilt meenemen/geven. Neem dat mee. Neem daarin bovenstaande vragen in gedachten over aan wie en in welke context.

- Schrijf een kort stukje over je leervraag en waar je nu bent op die vraag. Sommigen van jullie hebben eerder een vraag ingebracht en hebben we er aan gewerkt. Sommigen van jullie hebben je vraag nog niet ingebracht. We doen een korte inventarisatie en bekijken waar je aan wilt werken en hoe je eraan wilt werken. Neem dit stukje mee naar de bijeenkomst. Het mag natuurlijk ook in een andere vorm dan geschreven tekst.

- Beantwoord de vraag of je mee gaat naar de tweede module. We werken in die module vanuit onze leervragen nog explicieter door op onderwijsinnovatie net als doel om een aantal dingen te ontwerpen die in het onderwijs kunnen worden toegepast.

- Beantwoord de vraag of je mensen kent die je zou willen uitnodigen om in de tweede module in te stappen. Het idee is dat we flexibel als learning community verder werken waarin het per module mogelijk is om erin en eruit te stappen. Denk aan collega's, studenten en alumni die mee willen praten over makerschap, maatschappelijke betrokkenheid en hoe dit in het onderwijs praktisch verder te brengen.

- Ik nodig jullie nogmaals uit om jullie reflecties op Musework te plaatsen als manier om wat we doen en leren met elkaar niet te laten vervliegen.

Mijn vraag is om vooraf aan mij door te geven of je erbij bent op 17 december. Als je niet kan wil je dan wel antwoord geven op bovenstaande vragen?

Ik kijk uit naar ons derde samenzijn.