makers

Welke gezichten en inzichten horen bij de professionals die de makers van Musework zijn?
 • Person

Daan Andriessen

Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Ik ben altijd op zoek naar vormen van onderzoek waarmee we in de praktijk verschil kunnen maken. Daarom heb ik ook samen met Bart…

 • Person

Wilke van Beest

Als alles volgens plan verloopt start ik in januari 2018 met mijn promotieonderzoek naar de implementatie van innovaties in de zorg die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek.

 • Person

Bastiaan Van den Berg

Muzisch theoloog, verhalenverteller en senior onderzoeker levensbeschouwelijke educatie, kenner van narratief en imaginatief onderzoek.

 • Person

Elisabeth Bogaard

Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan 'presencing' en het ontvouwen van de 'emerging future' zoals beschreven in de U-theory van Jaworski en Scharmer? Door Elisabeth…

 • Person

Anke van den Borne

Kunst en makerschap staan voor mij dicht bij persoonlijke ontwikkeling. Kunst als middel om meer over jezelf en de wereld om je heen te begrijpen. Maken als ingang om jezelf te…

 • Person

Esther Bos

In de docentenopleiding Beeldende Kunst staan drie componenten centraal: maken (eigen beeldend werk maken), beschouwen (kijken naar en interpreteren van kunst) en overdragen…

 • Person

Sietske Dijkstra

Dit derde werkplaatsjaar 2019-2020 breng ik mijn zazenbeoefening en zenbronnen meer in en ontwerp en onderzoek ik mijn maakprocessen en werkvormen door ontwerpend onderzoek en…

 • Person

Caroline Dokter

"Comment dire " folie folie que de que de comment dire Waanzin citaat Samuel Beckett laatste gedicht 1988   onderzoekend onderweg is durven laten ontstaan in verwarring!

 • Person

Idwer Doosje

Twee jaar geleden sloot ik aan bij de eerste muzische werkplaats en ik heb het geluk dat ik dit jaar weer meedraai. Dit keer ga ik aan de slag met onderwijsvernieuwing in het…

 • Person

Marlies Dorigo

Hoe kunnen we nieuwe methodieken ontwikkelen in de praktijk van kunstvakprofessionals en -docenten? Als verbindende actor tussen het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering en…

 • Person

Hanke Drop

De Werkplaats Muzisch Onderzoek: een warm bad met negen muzen, over de 40 muzische onderzoekers en tenminste 67 bronnen om in te stappen.

 • Person

Jacqueline Frentrop

Elkaar wérkelijk begrijpen, dat is mijn fascinatie en uitdaging. Het woord ' Transparantie' is een goed voorbeeld van een woord wat snel wordt genoemd, maar moeizaam…

 • Person

Martine Ganzevles

De gelaagdheid in mijn promotieonderzoek, namelijk onderzoek naar Sociaal Werk onderzoek in het hbo, roept de vraag op: wat is ‘het goede’ onderzoek? Dit nog los van wat ‘goed’…

 • Person

Nelly van der Geest

Niet alleen voor de vorm bij elkaar maar om samen te leren en samen te maken. Hoe bouw je aan duurzame verbindingen tussen mensen in de professionele context van organisatie?

 • Person

Marjorieke Glaudemans

Wat draagt het muzische nu eigenlijk bij aan de professionele, georganiseerde wereld?, wat genereert het?, hoe beklijft het?, wat is het resultaat?; In zekere zin ‘onmogelijke’…

 • Person

Til Groenendijk

Over hoe kunst een gesprekspartner kan zijn. Kunst werkt. Kunst heeft een werking en daarmee uitdrukking geeft aan iets waarover we, als we willen, in gesprek kunnen gaan. Het…

 • Person

Annelies Hoogcarspel

Welke vormen helpen een gevoel van gemeenschappelijkheid creëren of versterken? Wat draagt bij aan een gedeelde koers? Hoe neem je een grote groep betrokkenen mee binnen de…

 • Person

Falk Hübner

Falk Hübner is componist, theatermaker, onderzoeker en kerndocent onderzoek op het Utrechts Conservatorium. In het seizoen 2017/18 neemt hij deel aan de Werkplaats Onderzoek, waar…

 • Person

Godfried IJsseling

Professionaliteit en het vermogen eigen-zinnig te zijn: zelfstandig te kunnen denken en voelen, jezelf als beginpunt te nemen en zo een unieke bijdrage te leveren. Wat is in dat…

 • Person

Euwe de Jong

Kunnen we het ook omdraaien, dat de theorie de praktijk volgt zonder zich los te zingen en voor zichzelf te beginnen? Die vraag stelt Euwe de Jong aan het theorieonderwijs van het…

 • Person

Melanie Kandelaars

Mijn naam is Melanie en ik ben docent bij HKU Media en de master Crossover Creativity. In deze onderzoekswerkplaats wil ik onderzoek doen door beeldend werk te maken. Geen…

 • Person

Martine Kuijsten

Mijn onderzoek gaat uiteindelijk over de ontmoeting. De ontmoeting tussen willen en kunnen, tussen jij en ik, tussen ik en het, tussen wat daar is en wat hier... en hoe ik daar in…

 • Person

Annemarie Maas

Waarderend onderzoeken als 'Leitmotiv'. Appreciative Inquiry en Critical Response Process: twee methodes waarin de lerende gemeenschap een onderzoekende houding aanneemt…

 • Person

Vera Meewis

Beweging. Ik werk aan beweging. Professionals aan elkaar verbinden, omdat relaties ertoe doen als het over kennis delen gaat. Ik geloof dat we als gemeenschap met elkaar samen

 • Person

Marco Oude Moleman

 • Person

Jochem Naafs

Mag de ik-persoon aanwezig zijn in onderzoek? Kan associatief schrijven onderzoeksresultaten opleveren? Is een gesprek een vorm van kennisdisseminatie? Die vragen lopen langs het…

 • Person

Corrie Nagtegaal

Verbinding leggen in de dagelijkse onderwijspraktijk tussen structuur en cultuur door 'muzisch gluren' met Corrie Nagtegaal.

 • Person

Myrthe Nagtzaam

 • Person

Niek Pronk

Ik werk aan de communicatie van musework. Ik ben beheerder van deze website, verzorg vormgeving, mede-organiseer de onderzoeksfestivals en begeleid onderzoekers in de werkplaats.

 • Person

Carolien Oostveen

Wat is nu eigenlijk een leeromgeving? Is het niet zo dat mensen op alle plekken kunnen leren? of moeten deze plekken, met en zonder muren, aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat…

 • Person

Arwen van Putten

Hoe zorg je ervoor dat docenten meer eigenaarschap kunnen nemen om hun eigen professionalisering vorm te geven en in te richten? Zou een coöperatie van docenten hieraan bijdragen?

 • Person

Janny Rodermond

Binnen haar fellowship richt Janny Rodermond zich op de samenhang tussen het Nieuwe Maken en Goed Werken. Hoe kunnen Musische Professionalisering en de Goed Werk Expedities…

 • Person

Michiel de Ronde

Michiel de Ronde is geboren en opgegroeid in de polder tussen Schiedam en Delft, waar hij de stilte van de natuur en de rijkdom van de vrijheid leerde waarderen. Ook leerde hij…

 • Person

Peter Rombouts

Medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Muzisch Onderzoek en de Learning Community Connected Making. Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur…

 • Person

Cecile Rongen

 • Person

Bart van Rosmalen

Mijn onderzoeksthema is Muzische Professionalisering. Daarover schreef ik bij de Universiteit voor Humanistiek een proefschrift dat ik op 6 januari 2016 heb verdedigd. Mijn…

 • Person

Anouk Saleming

Hoe kan het gebruik van muzische taal bijdragen aan het gesprek over wat ons drijft in ons werk?

 • Person

Martijn Simons

Niets zo praktisch als een goede filosofie, dat is mijn vertrekpunt. Opgeleid in de organisatiekunde en de filosofie, zet ik mijn vraagkracht en analytisch oog in voor het…

 • Person

Rick Steggerda

In ieder mens speelt zich een conflict af tussen het verleggen van grenzen en het vasthouden aan wat veilig en vertrouwd is. Het vraagt moed om de ontmoeting met het onbekende aan…

 • Person

Robin Stemerding

‘van binnen naar buiten en andersom’

 • Person

Anke Tijtsma

Mijn interesse-gebied als antropoloog is de communicatie en interactie in gesprekken tussen professionals. In het 'doen' onderzoek ik wat er is, wat we bespreken en hoe we…

 • Person

Annemiek Vera

Beeldende kunst, systemisch werk, Return - to - Sender / Return - to - Center De afgelopen jaren heb ik mij binnen het lectoraat ontwikkelt in het inzetten van systemisch werk…

 • Person

Paul de Vries

Hoe organiseer je bevlogenheid? Hoe organiseer je een gezamenlijke flow bij het maken van essentiële keuzes? Hoe kun je blijven denken in mogelijkheden?

 • Person

Brechtje Wedman

De magie van begeleiden- De kunst van het overdragen Hoe kun je oog en oor hebben voor wat er 'in het moment' gebeurt in je les en...Hoe speel je daar op in?