Thinking Grid

De Amerikaanse choreografe, schrijver en gespreksontwerper Liz Lerman leerde ons het idee van een Thinking Grid. Dit is een manier om elementen in je leven op eenvoudige maar krachtige manier met elkaar in verband te brengen.

In relatie tot het thema van complexiteit is dit interessant want je laat de volheid en onbegrijpelijkheid van alles dat er is bestaan maar pakt ze op verassende en verfrissende manier bij elkaar. Het gaat als volgt:

Er zijn twee assen, een horizontale en een verticale (zie afbeelding). Op de horizontale as zet je bijvoorbeeld onderdelen van je werk die je vaak doet zoals het schrijven van mails, het wekelijkse overleg, het opstellen van een projectplan etc. Op de verticale as zet je dingen uit je persoonlijke sfeer zoals: het maken van de zondagse wandeling, het koken voor het gezin, luisteren naar favoriete muziek etc. In ons voorbeeld schrijf je 9 onderdelen op elke as. Minder of meer mag ook! Je ziet nu dat je dingen met elkaar in verband kan brengen.

Het Thinking Grid verbindt alles met elkaar. Liz leerde ons dat je vervolgens de punten langs kan lopen en intuïtief aanvoelt of het ene element iets ‘te zeggen heeft’ over het andere. Zou het kunnen dat het maken van een wandeling iets zegt over het schrijven van een mail? Dat je een mail ook als een wandeling kan schrijven misschien? Hoe zou een ‘wandelingsmail’ geschreven kunnen worden? Het ‘grid’ nodigt uit om onverwachte associaties te maken en zet aan tot creatief denken en makerschap. Je kunt natuurlijk ook hele andere elementen met elkaar in verband brengen op deze simpele manier.

Documents