reflectie Peter

Complexiteit en makerschap. Het verband tussen deze twee begrippen was het onderwerp van ons onderzoek deze dag. Ze hebben iets met elkaar te maken, denken we. Sterker nog we verwachten dat ze elkaar iets te bieden hebben, dat ze elkaar versterken, iets in elkaar kunnen laten oplichten en ons zelfs kunnen helpen met hoe we ons vandaag de dag bewegen in een complexe realiteit.

Hoe om te gaan met de complexiteit van het leven, van onszelf en de tegenstrijdigheid en meervoudigheid van ons ervaren en handelen? Deze vraag stelt Harry Kunneman zich. Zou makerschap ons daarin kunnen helpen? Zou makerschap als activiteit en als menselijk vermogen om iets te genereren ons precies daarin kunnen helpen in het vinden van handelingsperspectief. Van het denken, de logos mogen we niet alles verwachten daar deze probeert boven de spanningen uit te stijgen. Nee, het is te vinden in de ervaring, in makerschap en muzisch werken als zoekgebieden voor nieuwe concepten en denkkaders.

In makerschap zit tegenstrijdigheid en meervoudigheid vertaald in innerlijk tegenstrijdige stemmen laat Nirav Christophe ons zien. We hebben altijd innerlijke stemmen die tegelijkertijd aanwezig zijn. Hij laat ons door de ruimte lopen en tegen onszelf zeggen: "Ik leg het nog één keer uit..." Door elkaar lopend is deze zin steeds opnieuw te horen met een overtuigende uitleg over het onderwerp waarmee je dag bent binnengekomen. "Ik leg het nog één keer uit..." Een oefening in het werken met paren van tegengestelde stemmen. Vervolgens laat hij ons zitten en ons twee tegengestelde stemmen in onze handen nemen. Je kijkt naar de ene hand en dan naar de andere hand. De tegenstrijdigheid is voelbaar, herkenbaar en precies in deze tegenstrijdigheid komt er iets tot stand, maken we. Maken dus als manier om tegenstrijdigheid en meervoudigheid niet te reduceren of te versimpelen, weg te organiseren of met ons denken te overstijgen. Nee, maken als manier om in de ervaring te gaan, tegenstrijdige stemmen te accepteren en positief te waarderen als creërende krachten.

 

Reacties