• 09:30 - 15:30

afsluiting werkplaats muzisch onderzoek

Hoe kun je de waarde en betekenis van clownsspel voor kinderen in het ziekenhuis op nieuwe manieren zichtbaar maken? Of hoe kan je beweging in organisaties brengen door kracht van kunst in te zetten? Dit zijn zomaar een paar vragen die onderzoekers in de Werkplaats Muzisch Onderzoek proberen te beantwoorden met goed werk als doel. Op donderdag 16 mei staat de afsluiting van deze tweede Werkplaats Muzisch Onderzoek centraal.

Samen met 24 onderzoekers uit verschillende schools van de HKU, ons netwerk en onderzoekers uit verschillende organisaties (zoals Vilans, Movisie, LKCA en ROCMN) werd in de afgelopen maanden in de werkplaats samen gewerkt aan praktijkprojecten van de deelnemers. We deelden daarin een eigen muzische onderzoeksaanpak en werkten deze verder uit. Karakteristiek voor muzisch onderzoek is dat het een combinatie is van actie-onderzoek (sociaal onderzoek waarbij sociale systemen en praktijken niet alleen worden onderzocht, waarbij ook interventies worden gedaan om te zoeken naar oplossing van problemen, om te komen tot sociale verandering) maar ook artistiek (zelf)onderzoek rondvragen als: ‘wat beweegt mij?’, ‘waar ben ik de maker van?’ en ‘wat zet mij aan tot maken?’.

 

Op deze donderdag van Musework Live maken we een groep genodigden deel van ons onderzoek door hen te vragen mee te doen. Op die manier voeren we het resultaat van ons onderzoek op en delen we dit met het publiek. In verschillende onderzoekssessies op deze dag werken we verder aan de muzische manieren van werken die we ontwikkelden, delen we kennis die we hebben opgedaan en werken we met inzichten die ons hebben geraakt.

 

Ieder van de 24 onderzoekers nodigt drie gasten uit die in verschillende sessies mede-onderzoeker worden. Steeds neemt een groep van drie of vier onderzoekers het voortouw in het werken met de gehele groep aanwezigen of juist met een kleinere groep. Op deze manier worden we deelgenoot van elkaars onderzoek. Tot 15:30 is deze afsluiting is een besloten bijeenkomst.