Werkplaats 18/19 Tegenkracht

Op de homepagina van mijn website stel ik als laatste zin:' Er is meer ruimte in een systeem dan je denkt'. Ik voel daarin de connectie met de term Tegenkracht die ik leer kennen in het boek Muzische Professionalisering door Bart van Rosmalen.

Motto 

'De gewone dagelijkse bezigheden worden opgeschort en er wordt gezongen en geluisterd. De muzen spreken in de eerste plaats de zintuigelijke beleving en ervaring aan, eerder dan het denken en beschouwen. Muzen belichten wat voorbij de normale denkkaders ligt. Dat is wat kunst en kunstenaarschap doen. [...] 

Daarmee schept het muzische tijdelijk een eigen wereld met eigen spelregels. De opvoering van de muzen schept een zekere muzische distantie ten opzichte van de gewone maatschappelijke orde.

Het neemt de uitvoerders en luisteraars mee in een muzische beleving. Even, gedurende de opvoering, vallen normale scheidslijnen en restricties weg: van de regelgeving in het protocol tot de hokjes waarin afgepast gewerkt wordt, van de hiërarchische machtsverhouding tot de zorgen van alledag. Het muzische breekt daar doorheen als een tegenkracht met een geheel eigen bijdrage aan zin en betekenis.'

Blz. 14 Muzische Professionalisering

Zonder het destijds te weten maakte ik ruimte voor Tegenkracht in mijn Project bij ING Amsterdam. 

Wat was de opdracht?

ING wilde onderzoeken welk nieuw inzicht het op zou leveren als ze hun eigen werkcultuur zouden zien door de ogen van een kunstenaar. Ze wilden dat ik een kunstwerk zou maken waardoor management en werknemers hun gedrag konden relativeren, bespreken en waar nodig herijken.

Wat is het geworden?

Ik heb daarvoor twee maanden meegelopen in de organisatie om de dynamiek tussen management en medewerkers te ervaren. In samenwerking met een medewerker en het management maakte ik een video. Deze video toonde ik begeleid door een live opvoering van muziek: een poëtische vertaling van vakjargon en gedrag dat me was opgevallen. De performance was aanleiding tot zelfreflectie en gesprek door management en werknemers.

'De beleving van het muzische zet aan tot een vorm van waardering. Bovendien brengt de muzische beleving zowel de spelers als de toehoorders samen in de opvoering. In de gezamenlijke beleving wordt een gemeenschappelijke waarheid ervaren. Met Gadamer belicht ik de morele werking van de muzische beleving.'

Blz. 14 Muzische Professionalisering

 

Reacties