Favoriete werk- en gespreksvormen

 • Method

Citaatgesprek

Bijeenkomsten waarin mensen met verschillende achtergronden en vanuit verschillende disciplines samenkomen willen vaak geen diepgang krijgen. Na het obligate voorstelrondje vol…

 • Method

De kunst van het vragen

De kunst van het vragen is een vorm die directe samenwerking faciliteert in een groep zonder moderator. De groep hoeft elkaar niet te kennen om toch te kunnen samenwerken.

 • Method

Critical Response Process

Een prachtige methode van feedback geven in en met groepen op getoond werk, presentatie of plan. In vele varianten uit te voeren en in te zetten! Door de Amerikaanse choreografe…

 • Method

Theatrale dialoog

De Theatrale Dialoog gaat heel direct over het belichamen van verbinding en het delen van intrinsieke waarden. Mij treft ook jaren later nog steeds de intensiteit van de…

 • Method

Contemplatieve Dialoog

Het samen lezen en bespreken van teksten is niet zelden teleurstellend. Het blijft vaak bij een uitwisseling van individuele leeservaringen en opvattingen die elkaar in zienswijze…

 • Method

Maorigesprek

Gevoelige of complexe onderwerpen geven vaak ruimte voor polarisatie. Stellingen worden betrokken en zelden verlaten. Het Maorigesprek is een werkingsvorm waarbij tegenstellingen…

 • Method

Theatraal tribunaal

Een Theatraal Tribunaal vraagt een goede claim en een team dat zich die claim heeft eigen gemaakt en in de verschillende rollen er aan kan bijdragen om het debat over die claim te…

 • Method

Onverwachte Metaforen

  Bij reflecteren op een situatie of probleem loopt de gangbare weg via argumentatie. Voors en tegens worden afgewogen, iedereen mag zijn zegje doen. Als alles op tafel ligt wordt…

 • Method

Wall of Wonder

Wall of Wonder is een van de werkvormen uit de appreciative inquiry waarbij door het vertellen van verhalen en ervaringen te bevragen en te bespreken nieuwe, blijvende verbanden…

 • Method

Ode aan de laatkomers

Je wilt een bijeenkomst starten, maar je mist nog een aantal deelnemers. Ze hebben de starttijd niet goed meegekregen, reisvertraging opgelopen of andere bezigheden. Hoe kun je…

 • Method

Talking Stick

Teams gebruiken vergaderingen vaak als plaats om uitgebreid informatie uit te wisselen en om taakafspraken te maken. Vaak is de tijd beperkt, de informatie uitgebreid en het…

 • Method

Meerstemmig Lezen

Meerstemmig Lezen kan ingezet worden bij het lezen van complexe teksten en teksten in wording, omdat het reageren eerder onderzoekend dan doelgericht is.