samengesteld gedicht als onderzoeksinstrument

Met individuele input van verschillende groepsleden maak je een samengesteld, eigen, gedicht. De individuele gedichten deel je vervolgens weer met de groep. Als onderzoeksinstrument is het een manier om inzichten vast te leggen in gedichtvorm.

1. Waar in de onderzoekscirkel

 Inzichten vastleggen

2. Doel

Het doel is om gegevens die gezamenlijk zijn gevonden te combineren tot nieuwe inzichten in de vorm van een gedicht.

3. Synopsis

 Wanneer je aan je onderzoek werkt kan het zijn dat je zoveel gegevens verzamelt dat het moeilijk is om een rode lijn te zien en te komen tot het formuleren van inzichten die je uit die gegevens kunt vastleggen.

Het samengesteld gedicht nodigt uit om op een speels manier vanuit een gezamenlijke collectie aan woorden en zinnen te komen tot een gedicht waarin op muzische wijze inzichten zijn verwerkt. Deze gedichten helpen bij het geven van betekenis aan jouw onderzoek.

4. Wijze van gegevens verzamelen en duiden

Schrijven vanuit geraaktheid, combineren van woorden en zinnen, schrijven van een gedicht, voorlezen. 

5. Hoe het werkt

Aanwijzingen 

Deel 1
Je krijgt 3 stroken leeg papier en een pen. Met die stroken ga je, in stilte, naar buiten en laat je de omgeving op je inwerken. Op elke strook papier schrijf je een observatie, een gedachte of een associatie op. Je gaat terug naar binnen en legt, net als alle andere deelnemers, je stroken papier met de zinnen op tafel.

Deel 2
Je mag nu je eigen gedicht samenstellen met zinnen van jezelf en van anderen. Laat de stroken liggen en schrijf ze over op een ander papiertje, of in een boekje.

 Deel 3
Je gaat in een kring op je rug op de grond liggen (met mooi weer bij voorkeur buiten), met je hoofd naar het midden. Iedereen mag zijn/haar gedicht voordragen aan de anderen. Het is een improvisatie. Je luistert naar de anderen en reageert wanneer je wilt.

 

 

 

6. Reflectievragen

Wat heeft jouw gedicht te zeggen? Welke boodschap zit erin? Op welk spoor zet het gedicht je? Wat voor type kennis zit er in je gedicht?

Welk gedicht van iemand anders raaktje je? Kan je in gesprek met deze persoon?

 

7. De werkvorm als muzisch onderzoek

De rol van vertellen, spelen, maken

De werkvorm start met het het schrijven van woorden en zinnen vanuit een geraaktheid. Er ligt vervolgens een verzameling aan woorden en zinnen op strookjes. Sommige roepen herkenning op van een eerder moment in het samen werken, andere ontroeren. Het zien van de verzameling vertelt op zichzelf een verhaal. Vervolgens zoek je strookjes en combineer je al spelend om vervolgens een gedicht te maken. Je draagt liggend op de vloer jouw gedicht voor als een opvoering.

 

De onderzoekstappen in de werkvorm

Deze werkvorm is een vorm van onderzoek in drie lagen:

  1. Je selecteert gegevens in een keuzeproces vanuit reflectie.
  2. Door combinaties te maken ontstaat er betekenisgeving en kunnen inzichten ontstaan.
  3. Je voert jouw inzicht als gedicht op.

De kwaliteitscriteria

Criteria in de werkvorm

  • Spelregels worden strikt gevolgd

Criteria over vastleggen

  • Het gesprek is navolgbaar doordat je een gedicht hebt opgeschreven. Maak foto's van de strookjes. Verzamel gedichten van anderen die raakten.

Criteria over verantwoording

  • De resultaten zijn herleidbaar doordat is beargumenteerd hoe de antwoorden op de reflectievragen volgen uit het samengestelde gedicht.

8. Verankering

Documenten

Reacties