Wat is de context?

Als onderdeel van het kunstproject van Lotte van den Berg (van Building Conversations) gaat Peter onderzoek doen door te participeren als begeleider.

We Have Never Been Modern

Het plastic dat in zee drijft, de auto waarin we rijden, de computer die we gebruiken, het zijn allemaal dingen die we als niet-natuurlijk beschouwen. In de 19de eeuw, tussen verlichting en industrialisering, zijn we onszelf gaan zien als modern. Met een groot geloof in de mogelijkheid tot rationaliseren en structureren, hebben we onszelf de taak gegeven orde aan te brengen in de zogeheten chaos van de natuur en hebben we onszelf meer dan ooit toegestaan te profiteren van dat wat we op aarde vonden.

We weten inmiddels dat de zon niet om ons draait, maar dat wij het zijn die om de zon heen draaien. Toch ervaren we onszelf nog steeds als middelpunt en voelen we ons heerser. De scheidslijn die we hebben getrokken tussen onszelf en onze omgeving (de ons omringende planten en dieren, maar ook de steden en snelwegen) is diep. Wat maakt dit patroon zo hardnekkig? Hoe kunnen we opnieuw kijken naar de relatie die we hebben met onze omgeving en het zelfbeeld dat daaraan is gekoppeld?

In een installatie, een atelier en in een door de bezoeker zelf vormgegeven expositie aan de waddendijk onderzoekt WE HAVE NEVER BEEN MODERN de onderlinge stand en verhoudingen tussen mens, natuur en toekomst. Een onderzoeksruimte waar bezoekers hun gedachten en gevoelens over onze relatie met de natuur kunnen herdenken, vormgeven en delen.http://wehaveneverbeenmodern.nl/category/2018/

Reacties