Hoe werken representaties?

Wat representeer je? Waar sta je voor? Namens wie of wat spreek je?

In re-presentaties wordt iets opnieuw gepresenteerd. Volgens David Bohm denken we dat onze gedachten nieuw zijn en de werkelijkheid presenteren, maar in realiteit vermengen onze waarneming zich met oude gedachten. Vervolgens kunnen we dat niet onderscheiden. Het verleden herhaalt zich, zonder dat we het beseffen. Sterker: als we het niet her-kennen, zien we het niet. In dit project onderzoek ik door constellaties de vraag: hoe werken representaties?

Reacties