HKU Management Conferentie

Lectoraat droeg bij aan de management conferentie met twee bijzondere gespreksvormen: de kunst van het vragen en de theatrale dialoog.

Bart van Rosmalen heeft zijn bijdrage geleverd door de workshop 'De kunst van het vragen' te geven.