logboek

  • Evenement

Ver- Ander

LKCA Innovatie Atelier 1 Wat zijn je bronnen van inspiratie en van verandering? Wat beweegt je om te bewegen?

  • Evenement

Kick Off

Alle onderzoekers die binnen het lectoraat Kunst en Muzische Professionalisering werkzaam zijn ontmoeten elkaar voor het eerst. Zij delen hun fascinaties en onderzoeksvragen. Bij…

  • Evenement

Directeurendiner

Waar gaat het om? Het is een samenkomst van de schools of Music, Theatre en Fine Art en Expertisecentrum Educatie die samen het lectoraat Muzische Professionalisering hebben…

  • Evenement

Setting the Tone

Een talkshow georganiseerd door Falk Hubner van HKU School of Music. De talkshow waarbij naast spreken en presenteren van onderzoek ook wordt gemaakt. Setting the Tone is een…

  • Evenement

Onderwijsdag HKU

Lectoraat Muzische Professionalisering organiseert HKU onderwijsdag De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in haar rapport Naar een lerende economie dat…

  • Evenement

Muselab

In de 'week van de docent' georganiseerd door Expertisecentrum Educatie presenteerde het lectoraat muzische professionalisering een workshop muselab. Daarin stond…

  • Evenement

Dag voor Nieuwe Docenten

Dag georganiseerd door het Expertisecentrum Educatie, waarbij het lectoraat Muzisch Professionaliseren ondersteund heeft in het ontwerp.  Ochtendprogramma voor alle nieuwe…

  • Evenement

Dag van de Coaches

In 2014 werd een dag voor alle coaches (die projecten en de week zonder woorden begeleiden) georganiseerd door Hans Klein Schiphorst en Mirjam Jesse (HKU School of Theatre) rond…

  • Evenement

Dag van Methodiek Docenten

Methodiek binnen het kunstonderwijs Deze dag is georganiseerd door Arwen van der Putten, Expertisecentrum Educatie, waaraan Bart van Rosmalen een bijdrage heeft met twee…

  • Evenement

HKU Management Conferentie

Lectoraat droeg bij aan de management conferentie met twee bijzondere gespreksvormen: de kunst van het vragen en de theatrale dialoog.