belichamen van ervaringen

Oefening: belichamen van ervaringen

A

 • Rondlopen / nadenken over de ‘omgeving’ / stoppen en met partner praten over waar we aan denken bij deze vraag over de omgeving / ruggen naar elkaar toe en een gebaar bij het gevoel bedenken-uitvoeren / doorlopen en het gebaar blijven uitvoeren
 • Rondlopen / nadenken over je onderzoeksptoject / stoppen en met partner praten over je onderzoek / ruggen naar elkaar toe en gebaar bij je gevoel over je onderzoek maken. / doorlopen en de twee gebaren nu blijven uitvoeren
 • Bedenk een beeld bij het onderwerp van je onderzoek / stoppen en met partner over het beeld praten / ruggen naar elkaar toe en een beweging bij het beeld malen / doorlopen en nu de drie bewegingen blijven herhalen
 • Bedenk wat er nu nodig is als vervolg in je onderzoek / et cetera

B

 • Alle bewegingen aan elkaar laten zien en CRP step 1 uitvoeren
 • Een binnen en een buitencirkel plenair en gesprek step 1. CRP

C

 • Partnering (ik met Falk): bewegingen laten zien en step 1. doen met elkaar
 • Werken aan 1 beweging die je zelf sterk vindt. Step 3. Vragen en uitbouwen beweging met behulp van de vragen (wat betekent die kleine beweging precies, wat bedoel je ermee, wat vind je van het tempo, de wijdte, de blikrichting…..et cetera)
 • Het hele ding weer / 1 beweging waar je aan wilt werken (CRP 2.) / werken CRO 3. /
 • Plenair laten zien (binnen en buiten cirkel)
 • Nabespreking

Reacties