Spreken met kunst

Praten over kunst is moeilijk. Het lijkt een bepaald jargon te vereisen. Deelnemers die meer weten van kunstgeschiedenis voeren de boventoon. Er lijkt een bepaalde waarheid aan kunstwerken te kleven. Met de werkingsvorm Spreken met kunst kun je deze obstakels omzeilen.

Het is een gesprek dat gevoerd wordt vanuit een andere perspectief: het (kunst)werk wordt door de deelnemers aan het gesprek voorgesteld als een persoon. Van daaruit gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. (Het gesprek wordt bij voorkeur in de nabijheid van het echte werk gevoerd.)

 Aanwijzingen

Neem even de tijd om het kunstwerk goed te bekijken, zeker tien minuten.

Stel je voor dat het kunstwerk een persoon is. Wat voor persoon staat voor je? Wat zou over deze persoon willen weten? Welke vragen zou je willen stellen? Schrijf deze vragen op.

Ga vervolgens met elkaar in gesprek en deel de vragen. Probeer te bedenken wat maakt dat je die vraag aan dit kunstwerk stelt.

Werking

Veel van de vragen die gesteld worden, worden door het werk zelf beantwoord. Door het werk als persoon te zien en het op die manier te benaderen wordt het werk vanuit een ander perspectief aangesproken. Door het gesprek met elkaar en de verschillende vragen komt het werk tot leven. Er is bijna altijd in de gestelde vraag een relatie tot het werk. Het articuleren daarvan geeft als vanzelf antwoorden.

Bij ongeoefende kijkers kan het helpen om als gespreksleider op te treden. Het is als gespreksleider aan te bevelen om over het werk enige achtergrondinformatie te hebben.

Duur                                       Groepsgrootte                            Benodigdheden

30 minuten;                           minimaal: 3                            - het betreffende kunstwerk

10 minuten kijken;                 maximaal: 10                         - schrijfgerei

20 minuten gesprek