• 22:00 - 22:30

Maitland Late: Niet Weten

- wordt verplaatst naar andere datum-
Het 'niet-weten' gonst rond, in de opleidings- en organisatiewereld. Dat komt misschien omdat we steeds bewuster worden van onze beperkte controle, ons beperkt weten. Hoe gaan we daarmee om? We onderzoeken het niet-weten vanuit twee invalshoeken.

Maitland Late over niet-weten
 
Ten eerste: het niet-weten als instrument, als een 'vorm' die je kunt inzetten om tot nieuwe inzichten te komen, in organisatieontwerp en opleidingen. Deze ‘vorm’ raakt aan zelfsturing, emergentie en innovatieve organisatiemodellen die de complexiteit van deze tijd centraal stellen. 
Ten tweede: het niet-weten als gegeven in onze levens, waarin we niet kunnen voorzien hoe de toekomst zal verlopen, vaak ook maar een beperkt begrip hebben van het verleden, en van het nu, maar waarin wij ons wél kunnen overgeven aan de allesomvattende ‘condition humaine’, waar we ons toe te verhouden hebben.

In ons onderzoek doen we een beroep op bronnen. Wat zeggen de grote teksten van deze wereld hierover? Wat zeggen de kunsten? Hoe kunnen die bronnen ons verrijken en verdiepen in onze zoektocht om te gaan met het leven? Daarover gaat deze Maitland Late. Met Hanke Drop, Godfried IJsseling en Bart van Rosmalen.