17-5 Femke Kaulingfreks

Is deel van: Filosofisch Ontbijt

Op zoek naar aanknopingspunten om engagement, solidariteit en een perspectief op radicale, maatschappelijke transformatie weer onderdeel te laten uitmaken van opvoeding, zonder paternalistisch te worden naar ‘de jeugd van tegenwoordig’. Politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks is lector “Jeugd en Samenleving” aan Hogeschool Inholland en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gericht op empowerment van jongeren in een kwetsbare positie.

Schrijf je in via deze link: INSCHRIJVING FILOSOFISCH ONTBIJT Het zoom-adres wordt je kort tevoren toegestuurd.   

Femke schrijft als toelichting op de tekst het volgende: 

Onze jeugd gaat de rekening betalen van diverse actuele crises, van de klimaat- en energiecrisis tot de wooncrisis, en groeiende inkomensongelijkheid. Verzet tegen machtsongelijkheid en collectieve solidariteit met diegenen die het meeste te maken hebben met kansenongelijkheid is nu meer nodig dan ooit, maar we lijken jongeren nog steeds op te voeden in een individualistisch paradigma van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid voor maatschappelijk slagen of falen. Ik ben op zoek naar aanknopingspunten om engagement, solidariteit en een perspectief op radicale, maatschappelijke transformatie weer onderdeel te laten uitmaken van opvoeding, zonder paternalistisch te worden naar ‘de jeugd van tegenwoordig’. Ik vind het werk van de Braziliaanse grondlegger van de kritische pedagogiek Paulo Freire inspirerend in dat kader.

Dit is het gekozen fragment van de tekst uit ‘Pedagogy of the Oppressed’ van Paulo Freire 

Reacties