Ten geleide

Hoe dat te doen: een festival vormgeven en organiseren in het licht van de tragiek van de oorlog? Hoe verhoudt het zich tot pijn, verlies, onmacht en niet-weten wat te doen? Daarover gaat bijgaand kort artikel 'vormen van beschaving', de start van een reeks bijdragen van de initiatiefnemers van het festival.

Ja het gaat door, dat festival, maar anders dan voorzien. Soms met vragen en ongemak. En met andere wendingen. Mogelijk zelfs relevanter en dieper dan voorzien. Doe je mee? En eet je mee? Dat laatste is nu we weer 'live' gaan een belangrijke toegevoegde waarde: de ontmoeting, het werk, de gezamenlijke maaltijd. Musework Live 16-20 mei (save the date) vindt plaats in de Metaal Kathedraal. 

Musework Live 2022 wordt gemaakt door Bart van Rosmalen, Peter Rombouts, Anouk Saleming, Pieter Baay, Annemiek Vera, Marjolijn van den Berg en Marinda Verhoeven vanuit HKU, Hanke Drop, Patrick van der Bogt, Daan Andriessen vanuit (HU), Thieu Besselink (UU) in samenspel met alle sprekers, makers, docenten, studenten, deelnemers en samenwerkingspartners die optreden, bijdragen en in kringen verder werken.

Er is naast de web-site ook een programma brochure beschikbaar: School Maken - vormen van beschaving

  • Artikel

School maken- vormen van beschaving

Pril ontwakend uit de elkaar twee jaar lang opvolgende lock downs organiseren we, tegen de grimmige achtergrond van de oorlog in Ukraïne het festival Musework Live. Wat een…

  • Artikel

Hoe moet het zijn om...?

Peter Rombouts

Hoe moet het zijn om... te moeten vluchten voor je leven, met een huilend kind op je arm, dagen te moeten lopen, te moeten wachten tot iemand je de grens overlaat?   Hoe moet het…

  • Artikel

De mooiste manier van spreken is kussen

Anouk Saleming

we voeren gesprekken het hoogste woord het bevel we voeren zuidwaarts of te ver in onze schild we voeren onze jassen de paarden bij de teugels ganzen en oorlog   ik zou er een…

  • Artikel

verstrengelen en vluchten

Patrick van der Bogt

Het ziet er allemaal erg robuust uit. Hier staat niets op omvallen. Sterker nog, ik kan me goed voorstellen dat we hier vluchtelingen onderbrengen die op slaapmatjes de nacht…

  • Artikel

Beschaving als gepolijst of gescherpt vakmanschapsproduct?

Hanke Drop

Beschaving als gepolijst of als scherp vakmanschapsproduct? Het Arabische woord voor beschaving (thaqâfa) gaat terug op een veel oudere betekenis [1] : die van het scherpen van de…

  • Artikel

Vormen van beschaving: in de kunst is het donker welkom

Saar Frieling

Horen Luister want de dood is niet het sterven. Dat wat men de dood noemt ligt in omgekeerde richting, achter ons, in ons, achter ons. En wat aan het leven eindeloos is men vindt…

  • Artikel

De wereld heeft het hart nodig

Annemiek Vera

De wereld heeft het hart nodig Dit artikel is mijn reactie op ‘Vormen van beschaving’ - een kort artikel dat Bart van Rosmalen schreef. Het lezen van zijn tekst raakt mij - het…