29- een huis voor nieuwe muziek

het verhaal van rontgen die een huis maakte, huize Gaudeamus. Hoe Walter daar onderdook en er een huis voor de nieuwe muziek van maakte. Over de werking van die plek. Over hoe alle deelnemers daar altijd ook die context in stappen. De doorwerkin g daarvan. Hoe mij dat gevormd heeft. Lange tijd ingeslepen. Hoe anders dat is dan een schoolgebouw, een

In dit stuk ook over 'materieel bewustzijn' 

belang van de plek- het verhaal over AEF en de loods met spullen 

het lichaam dat instapt 

 

Reacties