inleiding II Maatschappelijke relevantie

Waarom deze 33 variaties, waarom dat thema 'kunst van het werk-vormen? In de tweede inleiding van het inleidend drieluik wil ik laten zien dat de 'manieren van werken' die we hebben ontwikkeld (en alle variaties daarop" drie belangrijke thema;s adresseren. Ze dragen bij aan 1- het thema inclusie en meerstemmigheid ( het zijn gespreksvormen waar macht, hierarchie, exclusie tijdelijk niet tellen) 2- interdisciplinair, over grenzen van vakgebieden en organisaties heen samenwerken (noodzakelijk om te ontwikkelen iv, grote maatschappelijke vragen en ivm complexiteit 3- ze (de werkvormen) hebben het karakter van een interventie zoals ook de kunst dat heeft als die tussendoor wordt beoefend. Het zijn in de goede zin van het woord 'intermezzo'. Doorbreken vaste gewoontes en patronen. Maken ruimte voor het ongewone, dat wat we nog niet weten, professionele eigenzinnigheid, verbeelding, zin- en betekenisgeving etc. Waarom dat nopdig is? Kijk om je heen :)

Aantekeningen voor verdere uitwerking van deze tweede uit het drieluik inleidingen. Wat is de maatschappelijke relevantie?

- inclusie? Het is een deugd die je doet. Het is een practice. Een praktijk. Er zit een ethiek in die niet wordt opgelegd. We spreken niet af dat we rekening gaan houden met elkaar, maar voeren de werkvorm uit. We doen een kunstenaar in de hoek. we hebben spelregels. tijdelijk ruimtes waarin we gelijk zijn. Naar meerstemmigheid. generatieve gesprek. Tijdelijke vrije ruimte die niet door macht wordt ingenomen. Opschorten van de macht. door het spel. Ook in een potje halma staan we plotseling met gelijke kansen.  

- Connecting Conversations. interdisciplinair (over grenzen) met wie zijn we in gesprek? en de grote maatschappelijke vragen waar we voor staan. Relevantie Herpubliceren van dat artikel zoals bewerkt door Giep. In verband brengen met Creative Transformation. Of dat stukje nog schrijven. (peter renshaw ivm jonathan sacks en dat kunstvakonderwijs van podium zou komen en gesprek met de samenleving aan zou gaan- maar wel met een eigen stem. Wat is die stem? expliciteren wat de werking is. En aanvullend repertoire nodig! dat is dit. the missing pieces       

- rol van de kunst als interventie.  Theater, dans, muziek, film etc 'in het gesprek'. Wat doet de kunst als interventie. hetzlefde als de manieren van werken, maar dan heviger. Uitvergroting. Dramatisering    

Vragen van onze tijd? vraagarticulatie 

- werken in context. Onze studenten steeds verder de samenleving in. wat geef je mee? Is kunst om in context te werken. geen podium, geen gallerie, maar in het dagelijks werk (ook als dat een dagje op de hei is. Kunst van het podium af. Niet de verheven status van 'de kunstenaar'. Kunstenaar in de wereld. verhouden tot de grote vragen van onze tijd. is er dan nog plaats? jazeker. Daarom graag term muzisch weer gebruiken. Oude grieken, deel van het dagelijks leven, Vaak dezelfde mensen (macintyre)       

wat is de bijdrage?

- werk als kunst benaderen. Is versterken maakproces (hoe je werkt)/ materieel bewustzijn (waar je mee werkt)/ esthetiek (wat de beleving/ervaring is en wat dat doet): veel aspecten in het maakproces: cast, spelers, rollen, opkomsten. dramaturgie. omgaan met conflict als een scene. Metafoor. - Hier zit ook een ambachtelijke kant aan als je het echt gaat doen: de spullen, materialen, de ruimte, de lichamen. Dus het hele materiele bewuistzijn. als tegenhanger van 'hoofd'. - schoonheid/ esthetiek. dat wat mooi is. Of lelijk. (staat meer bij Gadamer dan bij Sennett) en de relatie tot het ware, de waarheid. De stijl.   

- theater van maken. je doet het en je kijkt ernaar. Het is 'werk dat zichzelf bewust wordt. de vierde wand gaat neer. Het wordt een schouwspel. waar je zelf in meespeelt. waarom belangrijk? Zoals met tragedie (zie mijn verhaal daarover bij Macintyre) lost het niet op, maar maakt mogelijk je toe te verhouden. Geeft keuzeruimte. wordt niet zomaar meegesleept. theatraliteit van de werkelijkheid helpt. (moet hier of elders toch telkens denken aan Shakespeare 'the world is a stage' en     

- Het bandje. Het samenspel. Daar beginnen. Het werk vormen is de gemeenschappelijkheid vorm geven. rituele kant. Zie Sennett Together. Bij samen beginnen. Bij het spel en niet bij het losse individu. Beginnen vanuit verbinding in plaats van leggen van verbinding. Co-creatie van leren. Is als samenspelen van een stuk. Een popopleiding bv werkt vanuit het bandje. En niet vanuit de solist. je bent in verbinding met elkaar 'in' het werk dat je doet. Zoals de muzische ervaring ook altijd een collectieve is. we luisteren met elkaar naar Miles Davis       

 

Muse-work 33 wendingen. DEZE INHOUDSOPGAVE ELDERS!

Het is als 'the real book'. Daar staan alle jazzstandards in, die je op verschillende manieren kan uitvoeren. Ik beschouw het als een partituur. als je zelf speler bent, kan je deze stukjes uitvoeren. Ik zie mezelf als componist, soms als arrangeur/ bewerker. Ook amateurs kunnen ze spelen. Virtuoze spelers met iegen achtergrond in de kunsten maken er iets bijzonders van.       

de bandbreedte waar aandacht aan wordt besteedt loopt van 'goed werk proeflokaal' tot en met 'he kijk daar eens' (het subjectiverende). In een aantal van de meer goed werk achtige interventies dat subjectiverende naar voren halen. dat als mens verschijnen. een open ruimte maken. Het onverwachte. De uitnodiging pok in te stappen en te verschijnen. 

 

 

Reacties