Cecile Rongen

Al meer dan twintig jaar geef ik klarinetles en ben daarin continu op zoek naar nieuwe manieren om mijn feedback vorm te geven. De afgelopen jaren, als docent en studiecoach op het Utrechts Conservatorium, kwam nog helderder voor mij aan het licht hoeveel honger ik heb naar een persoonlijke ontwikkeling hierin.
Twee jaar geleden kwam ik in aanraking met "Critical Response Process", de feedbackmethode van Liz Lerman. Doordat ik in het voorjaar van 2016 met haar mocht werken in een vierdaagse CRP-training, kreeg ik een enorme boost om mijn manier van lesgeven volgens deze grondhouding te gaan toepassen, en de methode kenbaar te maken onder mijn collega's.

CRP is een feedbackmethode die werkt met opbouwende en dus constructieve kritiek om professionele werk- en maakprocessen verder te brengen. CRP wordt gekenmerkt door het wederzijds stellen van vragen en het uitstellen van het geven van meningen. CRP past bij mijn persoonlijke wens om, naast het informatieve (meer frontale) docentschap, steeds meer op een coachende manier de lessen voor studenten vorm te geven.

Inmiddels probeer ik in mijn dagelijkse werk als docent, maar ook als plaatsvervangend studieleider voor de educatieve vakken in de BMus op het Utrechts Conservatorium, een onderzoekende houding te ontwikkelen bij mezelf, bij studenten en bij collega's. Ik hoop dan ook van harte dat ik in mijn praktijkonderzoek voor het Lectoraat Muzische Professionalisering veel collega's kan aansteken met mijn fascinatie voor de CRP feedbackmethode. De tweewekelijkse werkplaatssessies zijn hierin een zichtbaar middel; mijn doel is dat veel HKU-collega's uitermate geïnspireerd deze sessies verlaten en de methodiek ook gaan toepassen.
Contact
naam:Cecile Rongen
cecilerongen@hotmail.com