• 19:00 - 20:45

Spelen, kunst en maken: sleutels naar ander onderwijs?

De onderwijspraktijk moet op de schop. Leraren en leerlingen lopen vast. Het systeem en de organisatie zijn te vaak leidend. En dat knelt. De speelruimte is weg. Misschien staan we onszelf en elkaar die ‘vrijplaats’ ook nauwelijks meer toe. Maar hoe doe je dat, bouwen aan ander onderwijs? In een wereld die zijn eigen integriteit heeft. En wat kunnen we daar nu al mee in onze manier van werken, maken en creëren?

Het is denkbaar dat jij op jouw manier al werkt aan die nieuwe onderwijspraktijk, dat je al ‘in actie’ bent gekomen. Misschien bouw je aan een nieuwe school. Of heb je in jouw praktijk ruimte gemaakt om met collega’s en leerlingen of studenten wat vaker buiten de lijntjes te kleuren, te onderzoeken of samen te verkennen wat er voor vragen leven. Of hoe de wereld je aanspreekt, dan wel wat ons als mens roept. Je weet dat de kunstenaar een toontje mee wil blazen. Of je ziet dat spelen, leren en ontwikkelen gemakkelijker gaan als het leuk is, als je nieuwsgierig bent of de eigen verbeelding en verwondering een plek krijgen.

In deze sessie nodigen Ilse Speelman en Rob van der Poel (beiden deelnemer aan de Werkplaats Muzisch Onderzoek) leerkrachten, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen uit met idealen en dromen. Met plannen of met al concrete stappen. Mensen met plaatjes over ander onderwijs, met progressieve ideeën. En/of mensen die in hun nieuwe school aan het werk zijn, maar in die dagelijkse praktijk en ontwikkeling nog steeds een opgave voelen. Want hoe doe je dat? Onderwijs maken vanuit een onderzoekende geest, een kunstenaars-mindset en een playful mind? Dagelijks handelen vanuit een pedagogische opdracht?

In deze workshop willen we die gangbare vragen – waarmee je eigenlijk al op reis bent - met behulp van muzische werkvormen naar het nu halen. We gaan op een andere manier werken. Speelser, intuïtiever. We gaan maken, ervaren en luisteren. Ik en ‘de ander’ laten verschijnen. En mogelijk ontdekken dat maken in een tussenruimte – werken aan een opgave van een ander – ook betekenis kan krijgen voor je eigen opgave.

Voor wie?

Voor mensen die scholen willen starten, op scholen werkzaam zijn en/of al met veranderingen, vernieuwingen bezig zijn in hun praktijk. Voor mensen die de playful mind, de kunstenaars-mindset en de pedagogische opgave in hun dagelijks handelen willen integreren. Op weg naar ander onderwijs, vanuit relationele wederkerigheid, in een wereld waardoor je je laat aanspreken.

Let op: De bijeenkomst is mogelijk een opmaat voor een doorgaande onderzoeksgroep. 

Rob van der Poel en Ilse Speelman

De inschrijving is gesloten.

DE BEGELEIDERS

Ilse Speelman is onderzoeker en onderwijsinnovator en momenteel verbonden aan het lectoraat Authentiek Leiderschap op Hogeschool in Holland. Ze was initiatiefneemster van Bildung Nijmegen, een platform voor persoonlijke vorming. Vanuit de muzische werkplaats verkent zij welke meerwaarde maakprocessen kunnen hebben in persoonlijke vorming, breed gedragen visieontwikkeling, onderwijsinnovaties en in nieuwe vormen van onderzoek. 

Rob van der Poel is verbonden aan stichting NIVOZ dat leraren en schooleiders sterkt bij de uitvoering in hun pedagogische opdracht.

Hij communiceert, publiceert en nodigt uit. Al doende - vanuit een speelse, onderzoekende en verbindende houding – ontstaan er op natuurlijke wijze leerkringen en vormt zich een kleine gemeenschap. Rob heeft een serie podcasts gemaakt over ‘de plek van de kunsten, van spelen in onderwijs en pedagogiek’.