• 13:00 - 14:00

_SPATIE

_SPATIE geeft ruimte 

binnen een lesprogramma 

om het makerschap van docenten en studenten 

gelegenheid te bieden

.

Voor deze gelegenheid speelt de papieren tekenrol een letterlijke rol; telkens wanneer deze wordt uitgerold ontstaan er nieuwe momenten van toeval en interactie. Deze momenten worden ingezet om het makerschap te bevorderen. De feedback die hierop volgt, kan worden opgenomen in verschillende reflectie vormen. Op deze manier wordt ook het proces onderdeel en stelt het naast makerschap, ook de professionele ontwikkeling centraal. 

In de workshop verkennen we _SPATIE verder aan de hand van de volgende vragen: hoe ga je om met beeld, geluid en woord? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Welke taal gebruik of hanteer je op welke momenten? Hoe leidt je deze 'gesprekken' en hoe leg je deze vast? En...vooral: hoe werkt de papieren rol digitaal? 

Je werkt tijdens de workshop deels vanuit je eigen makerschap en bent daarnaast ook bereid om te reflecteren op andermans werk. Je eigen makerschap raken en misschien zelfs opnieuw ontdekken, in samenkomst met anderen. Reflecteren door middel van een analoge of digitale afdruk. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen of stellen we juist nieuwe vragen voor verder onderzoek. 

_SPATIE: wat voor rol neem jij?

Meer achtergrond: https://www.musework.nl/nl/page/9222/juliette-bogers

Juliette Bogers

De inschrijving is gesloten.

BEGELEIDER

Juliette Bogers

Achtergrond in mode, ontwerp en beeld (fotografie), vervolgens via interdisciplinaire projecten geinteresseerd geraakt in organiseren (o.a. van maakprocessen) en ontwikkeling (educatie en onderzoek naar feedbackvormen). Als student de master Kunsteducatie gevolgd en nu als docent zichtbaar binnen deze en andere schools van de HKU. Mijn makerschap bevindt zich momenteel dan ook in mijn docentschap en het ontwerpen van actieve lesvormen door middel van feedback geven en reflecteren. Daarbij speelt ook de aandacht voor het moment en de input door toeval een grote rol en scherpen ze de individuele ontwikkeling en het algemene groepsgevoel.