• 13:00 - 15:00

PLURIVERSITY OF THE ARTS | De toekomst van de kunsthogeschool | WERKSESSIE

Wat als de huidige situatie ons een carte blanche aanreikt, en we vrijuit kunnen dromen, onderzoeken, maken? 

 

Hoe zouden we de toekomst van de kunsthogeschool dan invullen? 

Welke waarden willen we centraal stellen, en hoe kunnen we uiting geven aan deze waarden?

Hoe zou de kunsthogeschool van de toekomst er uitzien, ruiken, horen, proeven? 

Hoe zouden we de sfeer omschrijven?

Waaruit zou de (fysieke, sociale, digitale) ruimte bestaan?

Welke studenten zouden er zijn?

Wat zouden ze doen, hoe zouden ze zich gedragen? 

Wat brengt de hogeschool hen? 

En wat zouden docenten doen, als die er nog zijn tenminste? 

Hoe zou het eigenaarschap in de kunsthogeschool van de toekomst benaderd worden?

En hoe zouden de onderliggende structuren eruit zien?

En wat als de kern van de kunsthogeschool niet meer bestaat uit een universele maar uit een pluriversele benadering? En een kunsthogeschool dus geen “University of the Arts” meer is maar wel een “Pluriversity of the Arts”?

Al makend onderzoeken we mogelijke nieuwe visies op het hoger kunstonderwijs. Van radicale heroverwegingen tot ideeën over het introduceren van nieuwe methoden, processen en praktijken, en het creëren van andere relaties, structuren en ruimtes. 

Vanuit een inleidende meditatieve oefening waarbij we zo groot en zo concreet mogelijk dromen over de ideale kunsthogeschool, gaan we over tot het maken. Dit maken kan uitmonden in een prototype van een ontwerp, een 3D-schets, een architecturale (sfeer-)impressie, een installatie van objecten. Het te gebruiken materiaal is naar wens te kiezen met slechts één restrictie: het bestaat enkel uit analoog (bij voorkeur duurzaam of gerecycleerd) materiaal, zoals karton, elastieken, gekleurde plakband, touw, stiften, lapjes stof, papieren bekers, vuilniszakken, pingpongballen, rubberen handschoenen, stukjes hout, plantenmateriaal. 

Op het einde van de workshop gaan we met elkaar in gesprek over wat dit makend onderzoeken opgeleverd heeft. Ook wordt het materiaal gebruikt in de live sessie op 20 mei - mits de deelnemer hiervoor toestemming geeft.

In het kader van de werkgroep Roadmap to Equality in the Arts en in samenwerking met studium generale ArtEZ exploreren Els Cornelis (HKU) en Catelijne de Muijnck (ArtEZ) deze vragen. Materiaal verzameld op basis van interviews en workshops wordt verwerkt in een serie artikelen geplaatst op APRIA, het online platform van ArtEZ, in het najaar van 2021.

Els Cornelis

De inschrijving voor de werksessie De Toekomst van de Kunsthogeschool/ PLURIVERSITY OF THE ARTS is gesloten. Wellicht is het echter mogelijk om deel te nemen aan een workshop die op een later moment plaatsvindt. Bij interesse kan je contact opnemen met Els Cornelis, via els.cornelis@hku.nl.

Els Cornelis

docent\ onderzoeker\ beeldend kunstenaar

De rode draad in het docentschap, onderzoek en beeldend werk van Els Cornelis, opgeleid als experimenteel psycholoog (PhD) en beeldend kunstenaar (BA), is het bevragen van sociale en psychologische constructen.

 Zo is ze op dit moment geïnteresseerd in hoe artistieke interventies en strategieën kunnen bijdragen tot daadwerkelijke verandering en het versterken van het kritische denken en handelen binnen kunsteducatie en (kunst-)instituten.

Op HKU werkt Els voornamelijk als docent bij Fine Art and Design in Education en bij Master of Education in Arts. Daarnaast is ze een van de oprichters van de werkgroep Roadmap to Equality in the Arts. In samenwerking met studium generale ArtEZ onderzoekt ze de Toekomst van de Kunsthogeschool/ PLURIVERSITY OF THE ARTS en mogelijke POWERTOOLS, artistieke strategieën voor kunstenaars en kunstdocenten om toe te werken naar een meer inclusieve (kunst)wereld.