• 13:00 - 14:00

Expeditie muzisch vermogen

Tijdens deze expeditie gaan we met ongeveer 20 collega's aan de slag met het vraagstuk: Hoe nieuwsgierig zijn wij? Het wordt een avontuur van een uur naar het verkennen van het muzisch perspectief, ter introductie en ervaring. Zo gaan we deze ontdekkingstocht aan door korte schrijfopdrachten uit te voeren, te tekenen, metaforen te bedenken of te bewegen. We gaan samen ervaren, plezier maken, iets creëren en spelen. We laten ons niet verlammen door het doel, maar richten ons op het proces. 

Door COVID-19 is ons onderwijs abrupt aangepast in online onderwijs, daardoor is een belangrijk vraagstuk ontstaan: Hoe verzorgen wij digitaal onderwijs? Hoe houden we de studenten ´bij de les´? Hoe zorgen we ervoor dat voor zowel docent als student het niet uitloopt op een energielek? 

En.. 

Hoe zorgen we voor contact maken en aandacht hebben voor elkaar binnen het digitale onderwijs? Door steeds in een Teams vergadering te hoppen,  steeds meer het‘binnenlopen’te missen, het missen van de informele gesprekjes met elkaar, het landen. Daardoor kun je in de valkuil stappen van direct inhoudelijk beginnen ipv eerst kennismaken en afstemmen. Dus blijven we digitaal persoonlijk contact houden? Het werken met muzische middelen kan een bijdrage leveren aan de binding door middel van energiek onderwijs. Het is onze bedoeling om in deze sessie samen digitaal muzisch werken toe te passen. Iets wat overdraagbaar is naar ons onderwijs en gericht is op een gedeelde waarde binnen ons onderwijs: het vergroten van het onderzoekend vermogen. Dus bij deze onze uitnodiging aan jullie om deel te nemen aan 1 uur van gezamenlijk inhoudsvol plezier maken, meld je aan, wacht niet. Het is toch nooit het goede moment. Totdat je het doet.

Mascha Letiche en Mariska Knijnenburg

Deze sessie is op uitnodiging.