• 11:30 - 12:30

Blaas leven in je vraagstuk

Je kent het wel: hét wil niet (samenwerken, team meekrijgen, implementatie van verandering, beleid gedragen krijgen, etc). Meer doen van hetzelfde heeft dan weinig zin als je aan een oplossing van het vraagstuk wilt werken. Maak daarom een zijstap, een wending in het vraagstuk. Zet het vraagstuk op een toneel waar het normaal niet op verschijnt en kijk wat dat oplevert. Blaas er zuurstof in, adem er leven in. 

In ons onderzoek hebben we geexperimenteerd met muzisch werken als manier om ìn de materie, ìn een vraagstuk te gaan staan. Als je eróver praat, blijf je veelal aan de zijkant, je blijft zelf op de vluchtheuvel staan. Door iets te maken van het vraagstuk, word je zelf zichtbaar. 

We nodigen je uit om je eigen vraagstuk mee te brengen en in deze werksessie werken we daar op drie manieren aan: 1x vrij maken, 1x doelgericht, en 1x in combinatie. Wat brengt dit jou en welke

knettering voeg jij aan je vraagstuk toe? Hoe blaas jij leven in je vraagstuk?  

Suzan van Dieren en Annemiek Vera.

Deze sessie is vol. Opgeven is niet meer mogelijk.

 

BEGELEIDERS

Suzan van Dieren

Hoe kan ik mijn kennis en ‘kunnis’ als maker, als musicus, meenemen en inzetten in mijn interim & advieswerk in andere, niet-muzikale contexten? En wat brengt dat daar?

Met deze vraag ben ik de Werkplaats muzisch onderzoek binnengestapt.  

Na studies fluit aan het conservatorium, en Duitse taal- en letterkunde en European Studies, ben ik mijn loopbaan begonnen als klassiek musicus en muziekdocent. Daarna heb ik jaren (aan internationalisering) in en met het onderwijs gewerkt in allerlei advies- en beleidsrollen en nu werk ik als interim manager in de publieke sector. Ik ben daarnaast altijd blijven spelen en muziek maken (recent in het Bach Ensemble Amsterdam.)
In mijn huidige werkomgeving spelen protocol, wetgeving, het controleerbare, het cerebrale, het beredeneerde en het intelligente een stevige rol. Al die zaken maken de omgeving. Als interim projectleider/ adviseur en maker loop ik daartussen en denk: Dat kán niet het hele verhaal zijn. Wat kan ik daar als maker aan toevoegen en hoe doe ik dat?