• 09:30 - 11:00

Het ontdooien van het lichaam - waarneming en zintuiglijkheid in het maakproces

Wat gebeurt als je een groep volledig aanwezig laat zijn met onze zintuigelijke waarneming? Het is niet hetzelfde als er over nadenken. Dit is een andere manier van weten. Hoe kunnen we lichaamsintelligentie meer ruimte geven om dichter bij de essentie te komen? 

Hoe kunnen we een ander soort weten wakker maken? 

We gaan in deze werksessie ervaren, verkennen en delen hoe waarneming, zintuigelijkheid en het lichaam als voertuig ingezet kan worden, individueel zowel als collectief. We maken dagelijks deel uit van een sociaal veld. De kwaliteit daarvan is wat ons in staat stelt om gezamenlijk innovatief en creatief te zijn. Hoe kunnen we ons collectief er van bewust worden van wat er gebeurt, wat er onstaat, waar blokkades zijn, en waar potentieel zit? 

Wat als we mentale modellen, belichaming en waarden op een lijn laten staan en deze vertaald worden na verbeelding. Deze workshop is een vervolg op de sessie ‘Your body as instrument’ tijdens het festival ‘Ode aan de maker’. 

Kirsten Kentler en Peter Rombouts

De inschrijving is gesloten.