• 19:30 - 21:00

Being in the World: hoe is dat voor jou?

In de documentaire Being in the World – een begrip van de filosoof Heidegger, dat later verder is ontwikkeld door filosoof Hubert Dreyfus die in deze docu veelvuldig te zien is -  staat o.a. vakmanschap centraal. En wel op een manier dat wij, om in de wereld te zijn, ons bekwamen in vakmanschap in praktijken. Dit zijn praktijken waarin wij als hele mens, dus ook met onze lichamen en onze emoties aan het werk zijn om die praktijken steeds beter te 'kunnen'. Dus bijvoorbeeld brood bakken, naar muziek luisteren en muziek maken, teksten en/of poëzie schrijven, de leefwereld van historische figuren uitbeelden en doorleven, etc. etc. Niet zichtbaar in de docu, maar uiteraard is dit ook een praktijk: onderwijs geven en krijgen.
Hoe meer bekwaam we worden in deze praktijken, hoe meer senang kunnen we ons erin begeven, erin improviseren, en... anderen erin wegwijs maken, bijvoorbeeld als rolmodel, docent, ouder, begeleider.
In deze praktijken zijn wij op specifieke manieren verbonden met onze omgeving: met de sociale, materiële en ecologische context van die praktijken. We interacteren ook hierin voortdurend met onze omgeving, we zijn 'eraan gekoppeld' om het zo uit te drukken en worden daarin steeds beter thuis. 

Om deze sessie actief bij te wonen hoef je de documentaire niet per se te hebben bekeken, maar omdat het zo'n prachtige docu is raden we het je wel heel erg aan!!! Wij zijn bovendien benieuwd hoe jij transfers kunt maken vanuit deze docu naar jouw eigen praktijk, naar jouw eigen vakmanschap en naar jouw sociale & materiële & ecologische context.
En we zijn heel benieuwd naar hoe wij als groep voor de duur van deze sessie in de wereld kunnen zijn. 

Wat gaan we doen tijdens deze online sessie? 
- drie inbrengers geven hun reflectie op wat de documentaire Being in the World voor hen en hun (onderwijs)praktijk betekent
- na elke resp. inbreng is er kort de ruimte voor verhelderende vragen 
- vervolgens maken we in breakout rooms iets (tekening, klein vouwwerkje, gedicht, etc.) terug aan de resp. inbrenger ahv wat dit bij onszelf voor associatie/verbeelding/gedachte/verlangen opriep
- we sluiten af met een overkoepelend gesprek tussen inbrengers, het mee-makende publiek en de organisatoren 

Inbrengers: Stefan van Langevelde, (Master pedagogiek Fontys), Warner Boer (ROC Midden-Nederland) en Liesbeth Breek (Lyceum Sancta Maria, Haarlem). 
Organisatoren: Rob van der Poel (Nivoz), Iko Doeland (LinQue Consult) en Hanke Drop (HU)

De inschrijving is gesloten.