• 13:00 - 14:30

Open Maken: Hoe verbinden lectoraten Onderwijs, Onderzoek en Organisatie?

Hoe doe je dat, samenwerken op het snijvlak onderzoek en onderwijs? Wat lukt er en waar loop je in vast? Maar liefst twee interviewers, Thieu Besselink (Learning Lab) en Pieter Baay (HKU en Onderwijs 124) bevragen Marinda Verhoeven (HKU- directeur design), Jos Schillings (HKU- directeur muziek) en Bart van Rosmalen (Lector HKU) over hun 'work in progress'. Zij zetten de zaak op scherp. Het programma wordt doorsneden met poëtische interventies door theaterschrijver Anouk Saleming (HKU).

Onze ambitie is om de strategische positie en doorwerking van lectoraten en onderzoeksgroepen te verstevigen. Vanuit onze ervaring bij het lectoraat Kunst en Professionalisering, maken we een boekje over tien vraagstukken die onderzoeksgroepen kunnen ervaren in relatie tot Onderwijs, Onderzoek en Organisatie. Bijvoorbeeld hoe docent-onderzoek en docent-professionalisering samenhangen of hoe kennis(ontwikkeling) publiek te maken. In het schrijven hierover willen we lezers via muzische interventies stimuleren om de ervaringen en handvatten in hun eigen praktijk verder te onderzoeken.

In de sessie werken we door aan eerste inzichten over de co-creatie van lectoraten met onderwijsteams en organisatieonderdelen als Kwaliteit, HR en Communicatie. Met onderwijsdirecteuren van HKU gaan we nader in gesprek over enkele vragen die ons bezighouden in de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Zo verdiepen we opgedane inzichten en formuleren we mogelijke aanwijzingen voor andere onderzoeksgroepen. Deelnemers in de buitenkring reflecteren op enkele momenten op het gesprek. 

Bat van Rosmalen en Pieter Baay

De inschrijving is gesloten.