Opgave nov2020

Opgave van Pieter Baay – Kringen Maken

November 2020

 

Ik ben Pieter Baay en werk in verschillende kringen : discipline- en organisatie-overstijgende netwerkgroepen. Bij de HKU, Onderwijs124 en ECBO vormen we kringen vanuit een motivatie o m bij te dragen aan complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld Bildung/Brede Vorming, Leven Lang Ontwikkelen en de relatie tussen onderzoek en onderwijs. Maar het werken in zo’n samengestelde groep, met ieders eigen agenda’s, gaat niet vanzelf. Ik situeer mijn opgave binnen het lectoraat Kunst en Professionalisering van de HKU, waarin we manieren van werken ontwikkelen zodat grensgangers  kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

 

Ambitie

Mijn ambitie is om een aantal kringen rond de HKU meer bewustzijn en handelingsperspectief / repertoire te bieden rond het maken van kringen . In het maken van kringen gaan bepaalde noties schuil over wanneer een groep goed functioneert, die we deels kunnen ontlenen uit het muzisch perspectief en het denken rondom Goed Werk. Denk aan instappen en eigenaarschap nemen, werken met wetenschappelijke en praktische kennis, het als gezelschap samen doen. Deze noties  expliciteren en voorzien van een fundament én ontwerp-opties, biedt kringen de gelegenheid om hier bewuster en actiever aan te werken. Zo kan een kring ook weer nieuwe kringen maken.

 

Met wie

Ik vorm een kring met mensen rondom de HKU die hiermee bezig zijn. Binnen de HKU in onderzoeksgroepen en learning communities (Arja, Peter), maar ook met enkele deelnemers aan de Werkplaats Muzisch Onderzoek. We werken allen rond het vraagstuk van een kring maken en bespreken werkende mechanismen, experimenteren met ontwerpen en maken ons werk publiek. Voor de ontwerpen maken we tevens gebruik van de muzische interventies (bijv. Wendingen, Werk in Opvoering) en de ervaringen met het NRO-project rond Goed Werk.

 

Beoogd resultaat

Beschrijving van beoogde kenmerken van een Kring inclusief beproefde interventies die de Kring versterken.  

 

Eerste stap

Ik benader de beoogde kringleden door hun vraagstuk rond Kringen Maken uit te vragen  en te spiegelen aan het beeld dat Bart en ik hierop ontwikkelen. Startbijeenkomst begin december. Ter voorbereiding verzamel ik een . In de WMO van 18 december wil ik deze interventie(s) doorontwikkelen.

 

Exemplarische ervaring

Ik zit achter mijn laptop op mijn werkkamer. Op Twitter komt de aankondiging van een subsidieregeling langs die naadloos aansluit bij onze doelstellingen. Ik lees het snel door, markeer drie zinnen en krijg er zin in. Ja, dit past bij ons! Ik mail het halve A4tje door naar de anderen, met de vraag hoe zij dit zien. De eerste reactie is voorzichtig: ze mist naar eigen zeggen de vrijheid/creativiteit van geest om een beeld te vormen van hoe dat te vertalen naar een 'aanbod' of aanpak. De tweede mailt een uur later dat zij zich daarbij aansluit en er graag meer over hoort. Ik raak geprikkeld door de afwachtende houding en merk bij mezelf een energielek. Alsof de energietoevoer eerst gericht was op de inhoudelijke kans en nu omslaat naar het interne proces. Ik bel even met de derde om te sparren hoe dit nu aan te pakken. Na afloop mail ik de groep, nog steeds vanaf mijn laptop op mijn werkkamer, dat het dus nog lastig voor ons is om te bepalen hoe we ‘aangaan’ op dit soort vragen, waarbij ik een concretere uitwerking maak. Dat helpt sommigen van ons wel om een concreter beeld te komen, maar er komt geen actie uit naar voren. We besluiten dat we elkaar weer wat frequenter moeten treffen – digitaal – om elkaar zo beter te vinden en tot verdere samenwerking te komen. Ik voel twijfel of daar de oplossing ligt…