Willemijn van Woerkum

Willemijn is programmaleider van het programma Whole Child Development, een samenwerking tussen vier lerarenopleidingen, tien scholen, stichting NIVOZ en Porticus. Een centrale vraag in de werkplaats is: hoe verhoudt muzisch werken zich tot whole person development?

 

Context

Ik werk vanuit stichting NIVOZ aan breed vormend onderwijs dat recht doet aan de ontwikkeling van alle aspecten van het menszijn van alle kinderen (whole child development). Onderwijs dat denken, willen en voelen integreert, dat kansen schept, ook voor die kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Daaraan werken we in een vierjarig programma, waarin we samen leren, onderzoeken en onderwijs ontwikkelen voor kinderen, leraren en schoolleiders. Samenwerking tussen vier (nieuwe) lerarenopleidingen en tien scholen, verenigd door hetzelfde verlangen voor kinderen en onderwijs en tegelijkertijd geheel eigen. Ik heb in het programma de rol van programmaleider. In die rol is het voor mij belangrijk verbindend te zijn, helder in de koers en het proces en ruimtegevend voor eigenheid van de partners.

 

Ambitie en opgave

Samenwerking tussen de verschillende partners in het programma; lerend, duurzaam en congruent aan de ambitie van het programma (WCD). Een leergemeenschap die vanuit gedeelde waarden werkt, en waarin de waarden voorop staan in het ontwikkelen, onderzoeken en leren. De onderzoeksvraag om deze ambitie te verwezenlijken: hoe kan muzisch werken bijdragen aan waardegericht en duurzaam samenwerken, en bijdragen aan whole person development?


Een tweede ambitie is dat wat we leren in die samenwerking publiek te maken, op een manier die raakt, inspireert en tot eigen handelen aanzet.

Contact
naam:Willemijn van Woerkum
w.vanwoerkum@nivoz.nl