Eveline Baar

Centraal in ons Musework-traject staat het ontwerpen van een ToekomstGilde, waarin we het politie-vakmanschap van de toekomst verkennen. Vakmanschap waarmee we complexe vraagstukken kunnen aanpakken, waarin we actief blijven leren en creativiteit inzetten, op weg naar de skills van de toekomst.

Voor dat vakmanschap ontwerpen we in het ToekomstGilde ruimte. Ruimte voor nieuwsgierigheid en autonomie. Ruimte voor initiatief en perspectief. Ruimte voor uitdaging en om te leren. Dat doen we met respect voor het verleden en aandacht voor het heden.

We ontwerpen het ToekomstGilde als een leerkring, waarna we daar via ontwerpend onderzoek de werkende principes uit afleiden voor het politie-vakmanschap in de toekomst. We leren in het Gilde door te maken en te doen.
Contact
naam:Eveline Baar
eveline.baar@politie.nl