Blogsite Makersmanieren

Makersmanieren is een weblog van en voor makers, docenten en onderzoekers. Doel is om meer inzichten te ontwikkelen in creatieve maakprocessen, die bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs. Het werken vanuit het perspectief van de maker staat hierbij centraal: hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk?

Met makers, voor makers! 

Op deze weblog vind je zo’n 180 makersmanieren. Makers vertellen hoe zij werken, wat zij doen, welke keuzes zij maken. En wat doen zij als ze het (even) niet meer weten, niet meer voelen of kunnen. Hoe komen zij weer op gang? Misschien door iets te schetsen, te testen of met de hond te gaan lopen? Voor wie werkt wat en wanneer?

De makersmanieren zijn verzameld als onderdeel van het lectoraat HKU Research in Creative Practices (2015-2020) en het postdocprogramma HKU Methodologie Maakonderzoek (2019-2020). In deze periode werkten makers met onderzoekers samen aan maakonderzoek, om hun manieren van werken op tafel te krijgen. Deze werkwijzen werden steeds in groepjes met elkaar doorgenomen, naast elkaar gelegd en onderzocht op overeenkomsten en betekenisvolle verschillen. Dit leverde voor de makers veel bewustwording en kennis op. Daarnaast ontwikkelden de makers, die vaak ook werken als docent, aanpakken, werkvormen, tools en materialen voor gebruik in het onderwijs ende maakpraktijk.

Zie:  https://makersmanierenblogs.hku.nl

Reacties