Wendingen 33 variaties voor de creatieve professional

Van september 2020 tot en met april 2021 publiceert HKU-Musework een reeks van 33 wekelijkse afleveringen over professionele eigenzinnigheid, over creatieve maakprocessen in organisaties en over het aanwakkeren van wendbaarheid. Of het nu gaat om studenten in het kunstvakonderwijs of bestuurders in de zorg om vernieuwers bij de politie of HRM- professionals in het bedrijfsleven de reeks is een ode aan de creatieve professional die zich niet voetstoots neerlegt bij de pasvorm van het protocol, die over grenzen van disciplines heen op zoek is naar nieuwe vormen van samenwerking, die maatschappelijk wil bijdragen en de zin en betekenis van het werk wil verdiepen.

Inspiratie

Op een eenvoudige wals van Anton Diabelli componeert Ludwig van Beethoven rond 1823 met 33 variaties een muzikale staalkaart van ongekende reikwijdte. Alle manieren van muziek componeren en pianospelen passeren daarin de revue. Geïnspireerd door de Diabelli Variaties van Beethoven gaat de reeks Wendingen, een publicatie van HKU- Lectoraat Kunst en Professionalisering, over 33 verschillende manieren van werken van de creatieve professional in organisaties.

Reacties

We zijn benieuwd naar reacties, ingezonden brieven/ artikelen die het gesprek dat we aangaan verder aanwakkeren.  

Aanmelden

Denk je bij lezing van de stukken ‘dat zou ook die en die interesseren’? Laat dat ons en/of de personen in kwestie weten! Door publicatie in een wekelijkse aflevering en aandacht via social media hopen we een groeiend aantal belangstellenden te bereiken met dit thema van de creatieve professional.  

Achtergrond en onderbouwing

De reeks Wendingen is een praktijk uitwerking van het boek Muzische Professionalisering (van Rosmalen, Utrecht 2016). Meer lezen over achtergronden en onderbouwing van het muzische perspectief? Bestel het boek Uitgeverij IJzer- boek Bart of stuur een mail naar bart.vanrosmalen@hku.nl. Meer over het lectoraat, de werkplaats muzisch onderzoek en manieren van werken op www.musework.nl.