Muse-work- 33 wendingen voor de eigenzinnige professional

Van september 2020 tot en met april 2022 publiceert HKU-Musework een reeks van 33 afleveringen over professionele eigenzinnigheid, over creatieve maakprocessen in organisaties en over het aanwakkeren van wendbaarheid. Of het nu gaat om studenten in het kunstvakonderwijs of bestuurders in de zorg om vernieuwers bij de politie of HRM- professionals in het bedrijfsleven de reeks is een ode aan de creatieve professional die zich niet voetstoots neerlegt bij de pasvorm van het protocol, die over grenzen van disciplines heen op zoek is naar nieuwe vormen van samenwerking, die maatschappelijk wil bijdragen en de zin en betekenis van het werk wil verdiepen.

Inspiratie

Op een eenvoudige wals van Anton Diabelli componeert Ludwig van Beethoven rond 1823 met 33 variaties een muzikale staalkaart van ongekende reikwijdte. Alle manieren van muziek componeren en pianospelen passeren daarin de revue. Geïnspireerd door de Diabelli Variaties van Beethoven gaat de reeks Wendingen, een publicatie van HKU- Lectoraat Kunst en Professionalisering, over 33 verschillende manieren van werken van de creatieve professional in organisaties.

Reacties

We zijn benieuwd naar reacties, ingezonden brieven/ artikelen die het gesprek dat we aangaan verder aanwakkeren.  

Aanmelden

Denk je bij lezing van de stukken ‘dat zou ook die en die interesseren’? Laat dat ons en/of de personen in kwestie weten! Door publicatie in een wekelijkse aflevering en aandacht via social media hopen we een groeiend aantal belangstellenden te bereiken met dit thema van de creatieve professional.  

Achtergrond en onderbouwing

De reeks Wendingen is een praktijk uitwerking van het boek Muzische Professionalisering (van Rosmalen, Utrecht 2016). Meer lezen over achtergronden en onderbouwing van het muzische perspectief? Bestel het boek Uitgeverij IJzer- boek Bart of stuur een mail naar bart.vanrosmalen@hku.nl. Meer over het lectoraat, de werkplaats muzisch onderzoek en manieren van werken op www.musework.nl.

   

 

 • Artikel

1- de eerste stap

Bart van Rosmalen

Beginnen. Wat is dat in de kunst. Hoe begint een improvisatie? Het werk aan een compositie? dit boek? dit stukje? in situaties die beginnen ben je r zelf. wat is goed beginnen…

 • Artikel

2- hoe lees je een boek?

Bart van Rosmalen

Hoe lees je een boek? Moet ik wel of niet mijn proefschrift agenderen bij het vak waar ik de studenten les in geef? Dat is de vraag .... De filosofie die er in zit past als…

 • Artikel

3- Urban Dance variaties maken

Bart van Rosmalen

Variaties maken op een thema trekt mij als maakproces. Liever om de zaak heendraaien dan een groot betoog van A naar B naar C. Ik vergelijk een paar principes van de Urban dance…

 • Artikel

4- bestuurskunst en overtuigingskracht

Bart van Rosmalen

  Waar komt de uitdrukking ‘praten als Brugman’ eigenlijk vandaan? Dat vraag ik aan mijn collega Anouk Saleming met wie ik onderweg ben naar conferentiehotel Villa Heidebad in Epe…

 • Artikel

5- het herbarium- onderzoekend werken

Bart van Rosmalen

102 jaar oud zijn ze, de gedroogde planten in het herbarium van mijn grootmoeder. Ik nam ze mee naar de les van de nieuwe lichting van de Master Kunsteducatie HKU die pas 12…

 • Artikel

6- vier soorten gesprek

Bart van Rosmalen

Het gesprek als een plek der moeite. Bekende gevoel van in een gesprek verdwaald te raken. De anderen wel horen/ de hoog oplopende toon. Maar bv zelf niet ingevoerd zijn of zelf…

 • Artikel

7- de gift-

Bart van Rosmalen

Mijn favoriete televisiemoment van de laatste weken komt uit het programma Beste Zangers. Miss Montreal zingt het lied ‘door de wind’ van Stef Bos in een eigen interpretatie. Ze…

 • Artikel

8- een muzisch perspectief

Bart van Rosmalen

Het gaat in dit te herschrijven artikel ov er de vier begrippen 'persoonlijk maken, samen maken, kennis maken en publiek maken'. En om de werkvorm om daar in drietallen doorheen…

 • Artikel

9- Maak iets

Bart van Rosmalen

Hoe moeten we omgaan met de volgende module: live, hybride of digitaal? Dat debat ontbrandt in een groep waarmee ik een dag samen werk. Mij schiet een les ethiek van Paul van…

 • Artikel

10- wat heb je van wie geleerd

Bart van Rosmalen

Er zijn van die dagen dat ik een groots denkbeeld wil lanceren, een steen wil verleggen of de wereld noodzakelijk wil veranderen. Dan kan ik meegevoerd worden door het epische…

 • Artikel

11- Rollen op de rand

Bart van Rosmalen

Ken je dat, het verlangen om je werk eigenzinnig naar je hand te zetten, om af te wijken van de gebaande paden, op de bres te staan voor het ongewone andere, dat wat er nog niet…

 • Artikel

12- The perfect wrong note

Bart van Rosmalen

Nog nader uit te werken. Ik heb veel gehad aan het boek 'the perfect wrong note'. Dat leerde mij dat een fout een mogelijkheid is om te leren, om iets anders te doen dan anders

 • Artikel

13 Zoom als theater

Bart van Rosmalen

BVR- aanwijzingen voor publicatie: de casus 'hoe om te gaan met corona en digitaal werken' laat iets zien van de denktrant. De eerste gedachte is: het kan niet. Misschien dit…

 • Artikel

14 De kunst van het vragen

Bart van Rosmalen

dit artikel bespreekt heel gedetailleerd een werkwijze in stapjes. Daar is ook behoefte aan. er is ook vraag naar deze specifieke werkvorm. Omdat ie het probleem van schaal

 • Artikel

15 Een proeflokaal goed werk

Bart van Rosmalen

relevant voor de kunstenaar die werkt in nieuwe en andere contexten om de 'wanneer is het goe' vraag te kunnen stellen en er handen en voeten aan te kunnen geven?? Of is dit meer…

 • Artikel

16 Hé kijk daar eens! (Biesta 29-9-2021)

Bart van Rosmalen

Dit artikel gaat echt over 'kunst als intermezzo'. Heel eigen kwaliteit. Hier zien we de kunstenaar op pad en in context. En daar zou meer over kunnen gaan. Als goed werk de ene…

 • Artikel

Artistry of the Teacher

Bart van Rosmalen

In de onderzoekgroep 'Artistry of the Teacher' werk ik samen met Hanke Drop, Gert Biesta, Saar Frieling, Patrick van der Bogt, Pieter Baay en Thieu Besselink. We zijn gefascineerd…

 • Artikel

17- twaalf inzichten uit eigen maakonderzoek

Bart van Rosmalen

Toen ik mijn proefschrift klaar had…. gaan tekenen. Zelf weer een maakproces ter hand nemen. Daar kwamen teksten van Anouk bij. Dat leidde tot twee bundels van tekst/tekening.

 • Artikel

18- Citaatgesprek- over inspiratie

Bart van Rosmalen

Ik stel me voor dat jij lezer morgen of volgende week van plan bent om een citaatgesprek te doen? Iedereen bronnen mee en dan het gesprek in bv drietallen. Je hebt het al eens met…

 • Artikel

19- wendingen in de haarvaten van het werk

Bart van Rosmalen

Hoe kom je in de haarvaten van het werk? Er is meestal helemaal geen tijd voor een grote interventie. dus wat is de kleinste interventie die je kan doen? we hebben ze gemaakt op…

 • Artikel

20- Condities voor magie- werk in opvoering

Bart van Rosmalen

Gaat over centrale werkvorm 'werk in opvoering'. moet geschreven en al vrij snel in het begin worden neergeschreven.

 • Artikel

22- CRP- ijkpunt voor de mores

Bart van Rosmalen

Keert ook terug in CRP- (creeert een ritueel voor dat gezelschap) Ijkpount voor de mores!!     Check Liz of het klopt. Geexternaliseerd geweten. Zit een heel stuk in. Als casus op…

 • Artikel

23- festival als pedagogische enscenering

Bart van Rosmalen

Op de vrijdag, de laatste dag van het festival Musework Live, staat in mijn rooster al maanden vast dat ik les zal moeten geven aan de Master Crossover creativity. De laatste dag…

 • Artikel

24- zoek jezelf broeder? of overstijg jezelf?

Bart van Rosmalen

Moet je vooral jezelf zijn? wat zeggen we als we dat zeggen. Is dat het persoonloijke/ individuele? of is dat 'zelf' juist overstijgend? Ik zoek in dit stukje naar een wat groter…

 • Artikel

25 Mores leren- meerstemmigheid

Bart van Rosmalen

Het gaat over stemmen hoorbaar te maken. zowel meerstemmigheid in groep. als innerlijke meerstemmigheid. Door maken diue stemmen zichtbaar/hoorbaar/tastbaar maken. en ruimte maken…

 • Artikel

26- orakel gevonden voorwerpen, gefragmenteerde viool

Bart van Rosmalen

Uit onderstaande tekst (een masterlezing uit 2007) wil ik twee verhalen pakken om opnieuw uit te werken. Het orakel van gevonden voorwerpen en de gefragmenteerde viool. Die twee…

 • Artikel

27- Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Bart van Rosmalen

Botsende werelden Met een cello in een zilvergrijze koffer op mijn rug stap ik de centrale hal van het bankgebouw binnen. Ik heb een afspraak om het ontwerp voor een dag rond het…

 • Artikel

28- geen dichotomie/ het is goed

Bart van Rosmalen

Nog te schrijven tekst die gaat over onze gewoonte om in dichotomie te denken. als ik zeg aan muzisch onderzoek te willen werken automatisch de vraag wanneer het dat is en wanneer…

 • Artikel

29- een huis voor nieuwe muziek

Bart van Rosmalen

het verhaal van rontgen die een huis maakte, huize Gaudeamus. Hoe Walter daar onderdook en er een huis voor de nieuwe muziek van maakte. Over de werking van die plek. Over hoe…

 • Artikel

30- basso continuo

Bart van Rosmalen

stukje over 'de cello meenemen in het werk'. de cello die begeleidt als mensen denken en schrijven. de cello die speelt bij binnenkomst. wat dat 'begeleiden' dan is. wat voor…

 • Artikel

31- in goed gezelschap

Bart van Rosmalen

kan gaan over de groep NP. en over de wending van lezen met elkaar naar goed gezelschap, en het kringen maken. En de critical friends die we worden in het werk..

 • Artikel

32- Een muzisch NU

Bart van Rosmalen

Beste D.  Je eerste mail van onze voortgezette briefwisseling begint met de zin: ‘Het orakel heeft ons vandaag bijgaand inzicht geboden. Ik moet zeggen dat ik erg veel plezier…

 • Artikel

Theory U en the Voice of the Habit

Bart van Rosmalen

Vanochtend dacht ik over de prachtige theory U van Otto Scharmer. Dat we in ons werk vaak proberen om direct oplossingen voor problemen te vinden. Dat we liefst direct de toekomst…

 • Artikel

33- i'll play it first and tell you what it is later

Bart van Rosmalen

dit is een leidend motto voor veel van de werkzaamheden vanuit de kunst in andere context. Kunnen allemaal voorbeelden van worden gegeven. en is de bron voor schema van…

 • Artikel

samen spelen? eigen werk?

Bart van Rosmalen

Spelen is geen onderzoek. of wel? 'eigen werk' neem je niet mee naar 'het werk'. Of wel? samen spele- woelt enorm veel los. Mooiste om te doen maar we hebben er weinig taal voor.

 • Artikel

creative transformation

Bart van Rosmalen

De opleidingen van HKU school of creative transformation draaien al een paar jaar. Maar met ingang van 21/22 is de naam nieuw! Op een docenten- heidag gaan we in groepjes aan de…

 • Artikel

Doe het nog eens.... Clio

Bart van Rosmalen

eventueel uitwerken van de eerste passage omdat er een vergelijking tussen muziek en gesprek in zit

 • Artikel

het vieren van de vluchtigheid

Bart van Rosmalen

Het is een mooi thema. En kan misschien verder uitgewerkt worden als een 'ontwerpaanwijzing'. Omdat het een contrapunt is in de 'gewone' werkelijkheid waar juist vasthouden

 • Artikel

wendbaarheid naar de praktijk toe

Bart van Rosmalen

Dit stukje gaat (bij nog eens nader doorlezen) over de vraag hoe belangrijk het is om in toenemende complexiteit toch de wending te blijven maken naar de concrete praktijk. 'hoe…

 • Artikel

tien punts reflectie

Bart van Rosmalen

Nog uit te werken verhaal over het ontstaan van een werkvorm vanuit theatrale invalshoek. dus wat draagt theater bij?

 • Artikel

The Jam

Bart van Rosmalen

Vergelijk jamsessie van improviserende musici eens met ‘gewoon’ werk. Jamsessie aantrekkelijk want plezier, geestdrift, iedereen maximaal aan bod, samen met ruimte voor…

 • Artikel

Thalia- bloeiende feestvreugde

Bart van Rosmalen

Humor is een interessante interventie. Maakt los. Overstijgt. Heeft iets overvloedigs dat de muizenissen weg spoelt. In griekse mythologie mythe van de muzen was 1 vande muze…

 • Artikel

wat doet de cello in het werk

Bart van Rosmalen

Hoe de ‘kunst-positie’ in muzische professionalisering in een lectoraat echt vorm te geven? Wat doet de cello in het werk? (moet altijd de context scheppen, heb een status aparte…

 • Artikel

begeleidingskunde of -kunst?

Bart van Rosmalen

In plaats van over kunde dat ambachtelijk is eerder spreken over kunst, wat verandert er dan?

 • Artikel

macht- kaping- eigenaarschap- geweld

Bart van Rosmalen

Ik bespreek voorbeelden van macht. - dat ik hem zelf heb en wil houden - dat de macht aan mij wordt toegeschreven - een scenario van kaping waarin de macht wordt gebroken

 • Artikel

Critical Friends: HU en HKU

Bart van Rosmalen

Jaarlijks maken we vanuit HKU een lunchlezing met de HU. Paar jaar geleden begonnen toen Daan Andriessen (lector HU) mij (lector HKU) uitnodigde en ik deelnemers tijdens mijn…

 • Artikel

het geeltje

Bart van Rosmalen

soms even opwinden over sluipende formattering, hokjes waar ik ingeperst word. In bijgaand tekstje beeld ik me in dat ik bij de muze op de bank lig als bij een psychiater. En dat…

 • Artikel

kunnen muzen ons anders werken influisteren

Bart van Rosmalen

choreografie van het werk Over de muze Terpischore Werken is natuurlijk niet hetzelfde als dansen, maar als je even denkt aan dansen dan is het wel een interessant idee om met dat…

 • Artikel

geschiedenis schrijven met clio

Bart van Rosmalen

De wending ‘geschiedenis’ inbrengen heeft te maken met omkijken. We zijn gewend aan vooruit kijken en daarbij is al snel vergeten waar we vandaan kwamen. De weg die achter ons…

 • Artikel

narrative quest verder besproken met Clio

Bart van Rosmalen

  Narrativiteit- het verhaal Daarna staan in mijn aantekeningen drie woorden die inleidend zijn voor een volgende gedachte: liefdesgeschiedenis, oorlogsgeschiedenis, en…

 • Artikel

professionaliseren van het muzische

Bart van Rosmalen

Over de term muzische professionalisering . Komt voort uit een proefschrift. Gezien dat die activiteit (vertellen, spelen, maken aanwakkeren) veel losmaakt. Tegenkracht plus…

 • Artikel

kring, opgave, werkplaats, festival: muzische concepten?

Bart van Rosmalen

Vanuit MP werken we aan verschillende manieren van werken die een langere duur hebben: werkplaats, opgavegericht werken, kringen maken, festival. Hoe zien die concepten eruit…

 • Artikel

Over het thema kritische kwaliteit

Bart van Rosmalen

We denken over het festival Musework Live 2021. En over thema. De kunst is een thema te kiezen dat niet voorschrijvend is. De sessies moeten geen illustraties of invuloefeningen…

 • Artikel

slotsessie van een traject met een groep?

Bart van Rosmalen

Over het maken van een goed slot. Je bent op weg met een groep. Meerdere sessies. Toewerken naar een eindpresentatie. Voor wie? Laten we hen allemaal één of twee mensen zelf laten…

 • Item

een gesprek nav ET

Onderzoekgroep bij HKU. Die een wending wil maken. Thema duurzaamheid. Voorgesteld om die groep HKU-ET te noemen.