18- narigheid tóch vertellen

Is deel van: Wendingen

uitnodigen om stil te staan bij tragiek in of buiten het werk

Voorlopige tekst:

Werken is mensenwerk en mensen dragen hele mensenlevens met zich mee. Vreugde opgewektheid, maar ook ellende dat wat misloopt, tragisch is en wat in het menselijk lot en ieder van ons overkomt. Dat dragen met ons mee ook in het werk . Nou zijn we er in het werk heel goed in om dat als het ware even te parkeren, buiten de deur te laten staan om goed aan het werk te kunnen zijn. We focussen op wat er gedaan moet worden en we worden vaak heel ongemakkelijk als iets tragisch uit de levenssfeer, maar zelfs als er iets tragisch uit ons werk, plotseling tevoorschijn komt. Hoe daarmee om te gaan? De wending van uitnodigen om de stil te staan bij tragiek in of buiten het werk gaat daarover. Die zegt eigenlijk laat dat tragische er zijn. Spreek het uit geef het een plaats. Benoem het. Zorg dat de bij stilgestaan wordt, want dan is het niet onder de oppervlakte en wordt het niet met veel moeite buiten de lijnen gehouden maar kan het er even zijn en dat werkt een stuk beter als dat wat niet normaal niet gezegd wordt of niet aanwezig kan zijn toch een plaats vindt. Nog niet zo makkelijk om dat doen omdat daar vaak grote kwetsbaarheid mee gepaard gaat dus een vorm vinden om dat te doen, een vorm vinden om iets wat tragisch is ook te benoemen, dat kan je meestal beter niet zomaar even zo mee tussendoor, daar moet je dus een vorm voor vinden. Een plek of misschien wel een rituele handeling of iets want letterlijk materieel is eraan verbinden. Zodat het vorm kan krijgen. Melpomene, de muze met het tragisch masker. Bij de Oude Grieken wisten ze heel goed dat het tragische in mensenlevens ook altijd benoemd en moest worden en er moest zijn dus waren er tragische dichters, werden de tragische stukken geschreven en was er relatief veel aandacht voor dat wat niet werkte of wat noodlottig was.

Uit Muzische Professionalisering. 

In het werk is de tendens, dat is vaak mijn indruk, om het ongemak er onder te houden. Want wat moet je ermee in het professionele handelen, met angst, boosheid, verdriet, haat, afgunst en het tragisch mislukken?

-v. Rosmalen (2016)

Lees hier verder in het stuk 'De Schaduwzijde vertolken'.

Reacties