werkplaats Goed HKU Werk

Meld je aan voor de werkplaats GHW. Wat is betekent het doen van ‘goed werk’ binnen HKU? En welke manieren van werken horen daarbij?

De onderzoekslijn Goed HKU Werk wil zicht krijgen op wat wij als HKU definiëren als ‘goed werk’. In deze onderzoekslijn ontwikkelen we ‘HKU-manieren van werken’ die we samen benoemen als goed werk. Betrokkenen bij deze onderzoekslijn is divers geselecteerd gezelschap medewerkers van HKU.

 

De onderzoekswerkplaats GHW

We werken aan in de ‘Werkplaats Goed HKU Werk’ aan de vraag: Wat betekent het doen van 'goed werk' binnen HKU. Deze onderzoekswerkplaats bestaat uit circa 20 deelnemende HKU-ers dwars door de organisatie heen die in zes bijeenkomsten werken aan vragen uit hun eigen werkpraktijk. Deze groep HKU’ers vorm op deze wijze een learning community. De eerste reeks bijeenkomsten gaan vanaf halverwege 2019 van start.

 

 

Inschrijving gestart!

 

Ben je werkzaam in HKU? Wil je jouw werkpraktijk verbeteren en zie je voor je dat je dat op een onderzoekende manier doet? Dan is de werkplaats Goed HKU Werk een goede plek voor jou!

 

 

Aanspreekpersoon voor deze werkplaats is Peter Rombouts

peter.rombouts@hku.nl

 

 

 

 

 

 

Het werken als werkplaats

We nodigen een diverse groep HKU-ers uit om in te stappen met een eigen praktijkvraag. We starten de onderzoekswerkplaats met een startgesprek waarin we de vraag verkennen en verdiepen. Hiervoor schrijf je voorstel voor deelname.

We organiseren een aantal bijeenkomsten waar we vanuit verschillende perspectieven werken aan de praktijkvragen. Vanuit bijvoorbeeld:

  • Organisatiekundig perspectief
  • Muzisch perspectief
  • Onderwijsinnovatie perspectief

 

Actieonderzoek

De deelnemers van de werkplaats vormt een learning community: een onderzoekende groep mensen. Als deelnemer doe je actieonderzoek. Dat wil zeggen dat je jouw eigen werkpraktijk inzet om kennis te ontwikkelen, interventies en experimenten te doen en handelingsrepertoire te ontwikkelen. Wat stappen dus niet uit de werkpraktijk en onderzoek van een afstand, maar je stapt in het werk en probeert daar direct in ‘actie’ verandering teweeg te brengen. Zo werken we aan eigenaarschap en manieren van werken die de HKU verder brengen. Door zowel direct in de praktijk te werken en deze te verbeteren ontwikkelen we kennis die van belang is voor de hele HKU. We leveren naast kennis ook ‘manieren van werken’ op. Als deelnemer van de werkplaats krijg je een profiel op musework. Je eordt uitgenodigd je materiaal dat je gaandeweg je onderzoek verzamelt te delen en te kijken op profielen van andere deelnemers en kennis uit te wisselen.

 

Resultaten van de onderzoekswerkplaats

We leveren ‘manieren van werken op’. Dit doen we door het opmerken, aanmoedigen (bezingen van) en zichtbaar maken van goede gewoonten. Deze resultaten krijgen een plek op dit platform: musework.nl. Voorbeelden zijn:

- Het verzamelen van zinnen die je als positieve wendingen kan uitspreken om het werk een onderzoekende impuls te geven.

- Het vastleggen van ontwerp-principes van vergaderingen

- Het vormgeven van gesprekken

- Na aanleiding van bijeenkomsten het maken van een kleine reflectie, een (aan)tekening, een zin die je bij blijft.

- We ontwikkelen 'goede gewoontes'.

 

Voor wie

Zoals gezegd zal de onderzoeksgroep divers zijn: docenten uit verschillende schools, studieleiders, ondersteunende diensten, directeuren, lectoraten en wellicht een aantal studenten.

 

Wanneer

Het eerste seizoen van de werkplaats bestaat uit drie tweedaagse bijeenkomsten aangevuld met twee begeleidingsbijeenkomsten werken we gezamenlijk om een ieders praktijkvraag verder te brengen. De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:

24 en 25 april 2019 Onderzoekswerkplaats I

8 mei 2019 begeleidingsbijeenkomst

13 en 14 juni 2019 Onderzoekswerkplaats II

12 juli 2019 begeleidingsbijeenkomst

26 en 27 september 2019 Onderzoekswerkplaats III

18 oktober 2019 - Afsluiting

We vragen een tijdsinvestering van 60 tot 80 uur over de looptijd van vijf maanden. Dit bestaat uit deelname aan het onderzoeksprogramma aangevuld met eigen onderzoeksactiviteiten.

 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Aanmelden kan rechtstreeks via e-mail bij het Lectoraat Kunst en Professionalisering: esti.hendriksen@hku.nl. Na aanmelding plannen we een startgesprek in met jou en één of meerdere begeleiders.

 

 

Initiatief

De Werkplaats Goed HKU Werk is een initiatief van en een samenwerking tussen het lectoraat Kunst en Professionalisering (Bart van Rosmalen), het centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie (Hanke Leeuw) en de afdeling HR (Olivia Kramers).

 

Partner Goed Werk Expeditie

De Werkplaats Goed HKU Werk staat in wisselwerking met een extern netwerk met o.a. Manon Ruijters (hoogleraar VU, lector Aeres en initiatiefnemer goodworkcompany.nl). Met een tien- tot vijftiental andere organisaties (hoger onderwijs, zorg, politie, overheid etc.) werken we mee in en aan de ‘Goed Werk Expeditie’. Door de verbinding te leggen met deze Goed Werk Expeditie krijgen we perspectieven van buiten de HKU in het ontwikkelen van kennis en handelingsrepertoire voor vernieuwing bij de HKU.

 

 

 

 

Subprojecten in de onderzoekslijn: Goed HKU Werk