• Onderzoek

CALL MUZISCH ONDERZOEK

Uitnodiging Werkplaats Muzisch Onderzoek II 2018/2019

Wil jij jouw praktijkgericht onderzoek uitbreiden met een onconventionele manier van onderzoeken? Wil je niet alleen praten over je onderwerp maar dit in de beleving brengen van jezelf en van jouw publiek? Wil je zelf als onderzoeker zichtbaar worden? Wil je bijdragen aan goed werk enerzijds en je eigen makerschap aanwakkeren anderzijds? Dan nodigen wij jou uit als praktijkonderzoeker in onze tweede Werkplaats Muzisch Onderzoek.

In het najaar 2018 starten we met de Werkplaats Muzisch Onderzoek II waarin we - in gezamenlijkheid - op een muzische manier leren onderzoeken, in aanvulling op meer traditionele vormen van onderzoek. Na een zeer succesvolle eerste werkplaats, waarin we met 24 onderzoekers intensief hebben gewerkt aan relevante praktijkvragen en het versterken van het eigen makerschap, zetten we graag de volgende stap.

De Werkplaats Muzisch Onderzoek is een initiatief van en een samenwerking tussen de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (lectoraat Kunst en Professionalisering van Bart van Rosmalen), de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Daan Andriessen) en de Hogeschool Rotterdam (lectoraat Begeleidingskunde van Michiel de Ronde).

Wat we gaan doen

Het centrale thema van Muzisch Onderzoek (MO) is dat we onderzoeken hoe professionals in organisaties hun persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke impact kunnen versterken. Wij noemen dat tegenkracht. Onderzoeksvragen van onderzoekers zijn op één of andere manier hieraan gerelateerd. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Op welke manier kan de docent als maker zijn of haar eigen professionele eigenzinnigheid vormgeven in het lesgeven? Hoe kunnen muzische interventies bijdragen aan het versterken van samen-werking in teams? Wat is de rol van de kunstenaar in maatschappelijke vraagstukken? Hoe kan je als professional de menselijke maat ruimte geven in een context die geleid wordt door protocol/gewoonte en procedures?

We onderzoeken door met elkaar muzisch te werken omdat juist deze manier jou als onderzoeker (en de mensen in jouw werkpraktijk) zichtbaar maakt en dat wat in jouw onderzoek van waarde is laat oplichten. Muzisch onderzoeken betekent dat we scheppend werken met bronnen die jou inspireren en dat we onderzoek doen in de vorm van verschillende dialoog-, werk- en onderzoeksvormen. Dit kan beeldend, ontwerpend, literair en theatraal zijn. We gaan daarbij steeds heen en weer tussen 1) praktijk en 2) ‘iets’ maken met eigen zeggingskracht: maken om te maken, je eigen makerschap aanwakkeren.

Waarom Muzisch Onderzoek?

Muzisch Onderzoek draagt bij aan goed werk. Werk dat zinvol is en zin geeft. We exploreren met Muzisch Onderzoek een andere vorm van kennis naast het geschreven en gesproken woord, namelijk kennis die juist niet in woord te vatten is. Het gaat over dat wat je kan belichamen, tonen en vertonen en maken. In het kader van je onderzoek wordt jij als maker zichtbaar. Er komt ook ‘een werk’ van jouw onderzoeksdata tot stand in de zin van artistiek werk, of van een performance. Je maakt dit vervolgens publiek. Waarom is dat goed? Jijzelf wordt zichtbaar in het onderzoek en je onderzoek kan worden herbeleefd doordat je jouw publiek niet alleen laat lezen óver jouw onderzoek, maar je jouw onderzoek(spraktijk) laat ervaren alsof ze er zelf bij waren. Daarnaast wordt de waarde van jouw onderzoek opgelicht: waar is het jou echt om te doen en welke impact wil je met je onderzoek bereiken? Ook kan dit weer nieuwe inzichten en onderzoeksdata opleveren die je in je eigen onderzoek kan gebruiken.

Het is precies dit makenin vervolgens het opvoerenvan het onderzoek wat Muzisch Onderzoek (MO) toevoegt aan het bestaande onderzoek van de onderzoekers. We nodigen je uit zelf in jouw onderzoek te gaan maken vanuit een scheppende en verbeeldende invalshoek en dit te presenteren door het op te voeren zoals in het theater van de oude Grieken. In de dagelijkse praktijk doen de oude Grieken namelijk niet alleen aan filosofie en politiek maar ook aan theater. Het ‘maken’ wordt niet uitbesteed aan ‘professionals’, het maken wordt ook zelf gedaan. Je hoeft dus geen kunstenaar te zijn om te maken. Je hoeft niet ergens ‘goed’ in te zijn. Het gaat om het durven onderzoeken van je vragen en fascinatie door je te laten inspireren in denken, voelen en doen door andere vormen van werken.

Voor wie

De onderzoeksgroep zal divers zijn: masterstudenten, docenten, professionals en kunstenaars die op een andere, aanvullende manier hun eigen onderzoek willen uitbreiden met een muzische onderzoeksmethode. We zijn op zoek naar mensen die open staan voor andere vormen van werken, die samen kunnen werken, die eigenzinnig zijn, die een behoefte hebben aan zin en zingeving in het werk en mensen die de moed hebben om zichzelf op het spel te zetten.

Wil je jouw onderzoek binnen je master of werkpraktijk uitbreiden door op een heel andere manier onderzoek te doen?  Een manier waarin je instapt in je eigen onderzoek door te maken, te spelen en te delen? Bezit je bovenstaande eigenschappen? We gaan graag met je in gesprek. 

Wanneer je geïnteresseerd bent krijg je een startgesprek waarin we met elkaar verkennen of MO passend is voor jou en wat je komt halen en brengen.

Wanneer

In drie tweedaagse bijeenkomsten aangevuld met twee begeleidingsbijeenkomsten werken we gezamenlijk om een ieders onderzoek verder te brengen.  De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:

 

15 en 16 november 2018 Onderzoekswerkplaats I

14 december 2018 begeleidingsbijeenkomst

24 en 25 januari 2019 Onderzoekswerkplaats II

8 februari 2019 begeleidingsbijeenkomst

14 en 15 maart 2019 Onderzoekswerkplaats III

16 mei 2019 - Afsluiting

We vragen een tijdsinvestering van 60 tot 80 uur over de looptijd van vijf maanden. Dit bestaat uit deelname aan het onderzoeksprogramma aangevuld met eigen onderzoeksactiviteiten. Tevens vragen we je om na de werkplaats je resultaten te delen in een artikel in een vorm naar keuze.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Aanmelden kan rechtstreeks via e-mail bij het Lectoraat Kunst en Professionalisering: peter.rombouts@hku.nl. Na aanmelding plannen we een startgesprek in met jou en één of meerdere begeleiders.