Ook in deze serie: MIA Reseach Lab

< Terug naar MIA Reseach Lab
  • Collectie

Connected Making

In de eerste 2 decennia van de 21e eeuw is de context van kunsten en design behoorlijk veranderd. Democratisering van productieprocessen, toename van sociale ongelijkheid, toename…

  • Collectie

HKU Master Crossover Creativity

Binnen de Master Crossover Creativity wordt met studenten gewerkt aan het opzetten van een werkplaats, naar het model van de werkplaats Muzisch Onderzoek.

  • Collectie

HKU Master Kunsteducatie

Aan de Master Kunsteducatie is het lectoraat verbonden bij de vormgeving van de start van het seizoen (werken met en performen van bronnen), een lessenreeks over aanwakkeren van…

  • Onderzoek

Studio 118

Een plek voor onderzoek op het Utrechts Conservatorium. Op dit moment wordt in het Conservatorium hard aan de creatie van een onderzoeksomgeving gewerkt. Deze onderzoeksomgeving…

  • Collectie

Master Interior Architecture

In de Master Interior Architecture werken we vanuit een muzisch perspectief op onderzoek aan ontwerponderzoek en aan persoonlijke ontwikkeling. We werken aan vragen als: Hoe je…

  • Onderzoek

HKU Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie

Nauwe samenwerking is er tussen ons lectoraat en het HKU- expertisecentrum onderzoek en innovatie.

  • Collectie

HKU Expertisecentrum Leven Lang Leren

In HKU wordt een expertisecentrum Leven Lang Leren ontwikkeld. Daarin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe doelgroepen. Waarin we samen werken is dat we beiden…

  • Onderzoek

Postdoc Common "Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek op HKU"

Wat maakt een methodologie goed? Wat zijn ontwerpcriteria voor een methodologie en hoe werkt het creatieve maak- en ontwerpproces van methodologie? Hoe zorg je dat een…

  • Evenement

MIA Reseach Lab

In het kader van het MIA Research Lab werken we aan onderzoeksmethodes, tools en manieren om vragen van studenten aan te scherpen. We werken aan een muzisch perspectief op…