Collecties: Marjolijn Zwakman

< Terug naar Marjolijn Zwakman
  • Item collectie

Rijke A4tjes | Vormen van reflectie

Één van de manieren van reflecteren op praktijkervaringen die we aangereikt krijgen in de werkplaats is het maken van een rijk A4tje. Op deze pagina staan de aanwijzingen om zelf…

  • Item collectie

Kunst in context interview door Bart van Rosmalen

Als onderdeel van het festival Musework Live 2020 interviewde Bart van Rosmalen mij over de vraag: Hoe vind (en bewaar) je de balans tussen zelf in vervoering raken en de klant in…

  • Item collectie

Precies op de Grens, over waarden ontsluiten waar het spannend is

In mijn werk sta ik met beide benen in de maatschappij en wil ik mensen uitnodigen om de vrijheid te voelen die ik als kunstenaar heb leren omarmen. Als mensen vrijheid in…

  • Item collectie

De zegen en de vloek van het ordenen

Met Daan Andriessen werk ik samen aan de voorbereiding van de thema kring 'Veranderende rol kennisinstellingen'. We vinden elkaar in onze fascinatie om het lichaam in te zetten om…

  • Item collectie

Podcast Kunst en organisatie

Wat kan de kunstenaarsmindset betekenen binnen organisaties, welke frictie levert dit op en welke waarde? In deze podcast bespreek ik dit spanningsveld met Jacco van Uden. Met…

  • Item collectie

Werkvormen

In de Muzische werkplaats krijgen wij prachtige werkvormen aangereikt. Dit repertoire is een middel om in te zetten als je creatieve maakprocessen op gag wil helpen in je eigen…

  • Item collectie

Begrippenlijst

In de werkplaats wordt gebruik gemaakt van specifieke begrippen. Hieronder vind je een begrippenlijst met mijn duiding van een aantal begrippen die ik vaker gebruik.

  • Item collectie

Essays Professionele Ruimte op het Spel, leren van de toneelwereld

Hoe zou het zijn om met een groep professionals voor twee dagen een theater gezelschap met elkaar te worden? En dat je de dilemma’s die spelen met betrekking tot jouw rol, uit mag…

  • Item collectie

Onderzoeksopzet Werkplaats 19/20

In de werkplaats 2019/2020 onderzoek ik hoe ik mijn achtergrond als performer in kan zetten voor mijn begeleiderschap.

  • Item collectie

Onderzoeksopzet Werkplaats 18/19

In deze werkplaats onderzoek ik de vraag: Welke muzische interventie(s) en reflectie is dienstbaar aan het uitbreiden van onze verhalen rondom aanraking?