Bijdragen: Daan Andriessen

< Terug naar Daan Andriessen
 • Artikel

Een dialoog over het muzisch perspectief

Daan Andriessen, Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen geven hun kijk op het muzisch perspectief op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, een plek waarin…

 • Item

Opgave: cirkelen rond je onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek levert veelal mooie kennis op die te vaak op de plank blijft liggen. Ook subsidiegever ZonMW is zich dat zeer bewust. De Commissie Langdurige Zorg…

 • Item

De leermeester

De ochtend van mijn eerste dag is aangebroken. Met mijn buidel vol gereedschap dat nog van mijn opa is geweest stap ik de werkplaats binnen. De vuren zijn al flink opgestookt en…

 • Artikel

Nieuwsbrief Hogeschool Utrecht

Daan Andriessen

Over ons KIEM project is een kort stukje verschenen in de nieuwsbrief van de Hogeschool Utrecht.

 • Artikel

Ook in het onderwijs experimenteren ze met menselijker maken van virtuele ontmoetingen

Daan Andriessen

Ook in het onderwijs experimenteren ze met menselijker maken van virtuele ontmoetingen blijkt uit dit artikel op ScienceGuide.

 • Artikel

Muzische elementen in virtuele ontmoetingen

Daan Andriessen

Het lastige aan virtueel samenkomen is dat veel menselijkheid verdwijnt. De aanraking, de geur het gevoel van samen zijn. Ook willen we de bijeenkomsten kort en efficient doen…

 • Item

De doorbraak

Dit zou de doorbraak zijn van de eeuw. Maar klopt het wel?

 • Item

Recept voor het introduceren van muzisch werken in een kennisinstelling

Een muzisch perspectief op onderzoek is nog niet zo makkelijk uit te leggen aan collega-onderzoekers, je moet het eigenlijk ervaren. Welk recept zou je kunnen proberen?

 • Text

Contemplatieve dialoog als onderzoeksinstrument

Als muzisch onderzoeksinstrument heeft de contemplatieve dialoog een werking in het verhelderen en delen van je fascinatie en/of onderzoeksvraag. Door het kiezen van een tekst als…

 • Reflection

Constellaties als onderzoeksinstrument

Het woord constellatie werd als eerste gebruikt om de positie van sterren ten opzichte van elkaar te duiden. Een constellatie of opstelling is een manier waarbij we systeemenergie…

 • Reflection

Citaatgesprek als onderzoeksinstrument

Het citaatgesprek wordt als wending gebruikt om bij een kennismaking een gesprek op een diepere laag te voeren en zo verbinding met de ander te leggen. Als onderzoeksinstrument is…

 • Reflection

De kunst van het vragen als onderzoeksinstrument

De kunst van het vragen is een vorm waarin we werken met elkaars onderzoeksvragen. We brengen elkaar onderzoeksvragen met elkaar in gesprek waardoor je eigen fascinatie of vraag…

 • Reflection

Theatrale dialoog als onderzoeksinstrument

De Theatrale Dialoog gaat heel direct over het belichamen van verbinding en het delen van intrinsieke waarden. Als onderzoeksinstrument is het een vorm van gegevens verzamelen…

 • Reflection

Werk in opvoering als onderzoeksinstrument

Werk in opvoering geeft je op ieder moment in jouw onderzoek de mogelijkheid om anderen deelgenoot te maken van jouw onderzoek. Je geeft aan waar je aan wil werken en op welke…

 • Reflection

Het 'aanvoelen van kennis' als onderzoeksinstrument

Muzisch onderzoek levert kennis op. Maar wat kennis precies is daarover debatteren we al meer dan 2000 jaar. Kennis wordt vaak neergezet als een ‘ding’, iets wat we kunnen opslaan

 • Reflection

Ted Talk als onderzoeksinstrument

In een Ted Talk voer je je inzichten op. Het is een opvoering met een duidelijk format van performer en toeschouwers.

 • Artikel

Raadgevingen over muzisch onderzoek

Daan Andriessen

Het ontwikkelen van een orakel van inzichten. Daan Andriessen bundelt zijn ervaringen en inzichten tot een Orakel die de ruimte van het muzische kan openen.

 • Artikel

Het muzische perspectief als verrijking van praktijkgericht onderzoek

Daan Andriessen

Introductie van Daan Andriessen waarin hij ingaat op de manier waarop muzisch onderzoek de wereld van rationele kennis en wetenschappelijk onderzoek verrijkt.

 • Reflection

Mijn onderzoek naar de pedal point

Onderzoek naar het effect van het vaste op het veranderende en andersom

 • Evenement

Portfolio Seizoen 2 WMO Daan

Voorstel voor deelname: over de effecten van concepten. Ik wil onderzoeken wat er gebeurt als we dat doen. Wat gebeurt er met ons en met onze ervaringen zodra wij deze duiden met…

 • Reflection

1e begeleidingsdag Werkplaats Muzisch Onderzoek II

Een 10 punts reflectie. Op 14 december 2019 was de eerste begeleidingsdag van de Werkplaats Muzisch Onderzoek. Met behulp van de onderzoeksmethode van de 10 puntsreflectie (zie…

 • Reflection

Doelen van onderzoek opstellen

De beleving van abstractie, de slides die Daan meenam als materiaal voor zijn werkvorm.

 • Reflection

Het land van Het

Reflectie na de Kunst van het vragen stellen op dag 1.

 • Reflection

Reflecties na de review van het lectoraat Muzische Professionalisering

Op 29 november hield het lectoraat Kunst & Professionalisering een review bijeenkomst. Janny Rodermond en ik waren uitgenodigd een ochtend samen met de onderzoekers van het…