Bijdragen: Hanke Drop

< Terug naar Hanke Drop
 • Reflection

Contemplatieve Dialogen

Met honderd mensen in muisstilte op de zolder van de Metaalkathedraal schrijven in dialoog met een citaat en dit dan delen in je eigen groepje... wat een bijzondere ervaring. Hier…

 • Reflection

Onderdeel van Kunstacademie voor Leraren

"Kun je als groepje een onderdeel maken of verbeelden van hoe jullie 'de Kunstacademie voor Leraren' voor je zien?!" luidde de vraag. Van de installaties die vervolgens zijn…

 • Artikel

Beschaving als gepolijst of gescherpt vakmanschapsproduct?

Hanke Drop

Beschaving als gepolijst of als scherp vakmanschapsproduct? Het Arabische woord voor beschaving (thaqâfa) gaat terug op een veel oudere betekenis [1] : die van het scherpen van de…

 • Evenement

Let's Fungi

Let's Fungi! | Grensgangers seizoen 3 | sessie 24 januari 2022 🍄 Artistieke pedagogiek, artistieke didactiek, artistieke methodiek, artistieke filosofie, artistieke begeleiding🍄

 • Reflection

Uitsmijter

Uit de vele flarden observaties van deze dynamische Let's fungi avond ontsproot een kleine uitsmijter-fungus...

 • Artikel

Ode aan de Werkplaats Muzisch Onderzoek

Hanke Drop

Maken en Onderzoeken. De verwevenheid van maken en onderzoeken is kenmerkend voor de werkwijze van de Werkplaats Muzisch Onderzoek. Dit maken heeft bij voorkeur het karakter van…

 • Artikel

Beidt uw tijd

Hanke Drop

Hoewel het me nog maar mondjesmaat lukt om iets uit mijn handen te laten komen, zijn er 's nachts, nu ik ineens uren wakker lig, honderden ideeën om iets mee te gaan doen:…

 • Reflection

Eerste bron

Hier kan iets staan

 • Evenement

Portfolio Seizoen 2 WMO Hanke

 • Reflection

Onzichtbare steden (in foto's/ video's)

Foto en videomateriaal gemaakt door Hanke Drop.

 • Evenement

Muzische leergang voor praktijkonderzoekers VI

Graag nodigen we je uit voor de laatste lectoraatsdag van dit studiejaar. Centraal staat daarbij het Jaarboek Muzische Professionalisering 2016. Fijn om je dan te zien!

 • Artikel

Over het lectoraat

Hanke Drop

Hoe helpt muzisch makerschap docenten en opleiders? Hoe kunnen docenten en opleiders hun professionele ontwikkeling versterken met muzische kwaliteiten zoals ‘vertellen’, ‘maken’…

 • Achteraf

Ode aan de Fuzische Professoralisering door Hanke Drop

Tijdens het diner was er ruimte om Bart toe te spreken. O.a. met deze ode aan de Fuzische Professoralisering:   Zeer geleerde Bart, familieleden, vrienden, anderszinse dames en…

 • Evenement

Voordracht conferentie Association of Core Texts and Courses

Praktijkonderzoekers Iko Doeland en Hanke Drop bezochten in april 2015 de 21e jaarlijkse conferentie van de ACTC in Plymouth, VS. We presenteerden een paper waarin we aan de hand…

 • Evenement

1st European Liberal Arts and Sciences & Core Texts Conference

Op 11 en 12 september 2015 vond de eerste Europese conferentie over liberal arts & sciences onderwijs en core texts reading & teaching plaats. Dat waren twee dagen onderdompeling…

 • Reflection

Hans-Georg Gadamer

"De pointe van de invoering van het begrip spel was juist te tonen dat iedereen bij een spel medespeler is. Ook voor het spel van de kunst moet gelden dat er principieel geen…

 • Reflection

Kierkegaard en Zen

"Vertwijfeling biedt de mens ook een gelegenheid voor herstel. Alleen in een crisis staan wij open voor de waarheid over onszelf. Vertwijfeling biedt voor Kierkegaard de kans tot…

 • Reflection

Ibn Hazm

"De mensen zijn het er niet over eens wat het ergste is: gescheiden worden of koel bejegend worden. Beide zijn ze als een moeizame beklimming, een bloedige dood, een zwart onheil

 • Reflection

Reflectie op conferentie van Association of Core Texts and Courses 2015

Iko Doeland en Hanke Drop waren bij de 21e voorjaarsconferentie van de Association of Core Texts and Courses (ACTC). In Plymouth, VS