Onderzoek

Het muzisch onderzoek dat wij doen onderscheidt zich van ander performative research door zijn methodologie. In dit onderzoek ligt de nadruk op het kunstzinnige, op het maken en hoe dit verband houdt met collaboratie; het samenwerken met anderen.

Het beschouwen van de praktijk is deel van het onderzoek, maar het onderscheidende is dat we die praktijk zelf onderzoekend uitvoeren. Maken is voor ons niet slechts een gebied van interesse, maken zelf is het muzische onderdeel van de onderzoeksmethodologie. De resultaten die voortkomen uit onze verschillende onderzoekslijnen zijn dan ook heel divers en vanuit de kunsten.

De vraag die in het onderzoek van het lectoraat centraal staat is:

Hoe is het muzische inzetbaar bij professionalisering van docenten & opleiders?

Door het blijven ontwikkelen van praktijken en werkvormen, die aansluiten op de onderzoeksvragen van docenten en opleiders, leren we steeds meer hoe het muzische kan bijdragen aan hun professionalisering. Hierbij wordt steeds bevraagt hoe vertellen, maken, spelen en het delen daarvan meer betekenis aan onderwijspraktijken en organisaties kan geven. Hoe ondersteunen deze vormen onderwijspraktijken en organisaties om nieuwe manieren van onderscheidend verbinden te vinden? En hoe ondersteunen ze onderwijspraktijken en organisaties bij hun bijdrage aan publieke waarden? 

Omdat performatief research een sterk collaboratief karakter heeft zijn de resultaten telkens weer anders. Het samengaan van de vraag van het lectoraat met de vragen van de onderzoekpartners levert telkens weer unieke resultaten op.

Op deze pagina kunt u die verschillende vragen leren kennen en zien hoe daar met het lectoraat iets van ‘gemaakt’ is.