Publicaties

 • Artikel

De openbare les

Op 29 september 2016 is het lectoraat Kunst en Professionalisering bij HKU officieel geïnstalleerd voor de periode 2014-2018. Lector Bart van Rosmalen, die eerder dit jaar…

 • Artikel

Openbare les in Waardenwerk

Bart zijn openbare les, die op 29 september 2016 plaatsvond, is in volledige tekst opgenomen in Waardenwerk 2016, nr 66-67.

 • Artikel

De scheppende virtuoze kunstdocent

 • Artikel

Verbinden

 • Artikel

Ik speel, ik word gespeeld

 • Artikel

Vervoering

door op het artikel te klikken, wordt een leesbare versie geopend. 

 • Artikel

I can see a woman crying

 • Artikel

Maken, spelen, vertellen en delen

door op het artikel te klikken, ontstaat een leesbare versie. 

 • Artikel

Reflectie, conclusie, aanbeveling

Reflectie conclusie

 • Artikel

Verdediging Muzische Professionalisering

Naar aanleiding van het proefschrift Muzische professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen, zijn in Waardenwerk, Journal of humanistisch studies, een aantal…

 • Artikel

Connecting Conversations

Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Hoe slagen ze in het overbruggen van de kloof tussen hun volstrekt verschillende…

 • Artikel

Connecting Conversations

 • Artikel

Blad

De 21 onderzoekers van het lectoraat Kunst en Professionalisering geven in Blad - Praktijken van Muzische Professionalisering, een weerslag van hun muzische onderzoeksactiviteiten.

 • Bron

Het gesprek als theater

Een muzisch perspectief op begeleidingskunde of hoe muzische aspecten in een begeleidingstraject op een andere wijze ontwikkeling in gang zetten.

 • Artikel

DNA moet je doen

 • Artikel

Expressief Belichamen

 • Bron

Verbindend gesprekken: Citaatprocedure

Hoe kunnen hooggespecialiseerde professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun specialistisch jargon heen breken en met elkaar in een betekenisvol verbindend gesprek…

 • Artikel

Pendelen of: hoe je heen en weer beweegt tussen het muzische en het gewone

Improvisatie als interventie in je lessen of je praktijk als professional wordt steeds meer gevraagd. Immers, die praktijken staan steeds minder vast. De ijzeren logica van ‘zo…

 • Artikel

Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en inzet praktisch handelen van professionals, maar ook in het publieke debat.

 • Artikel

Op weg naar performatief onderzoek

 • Artikel

Plaats, maken en lichaam

 • Artikel

De speler als maker

 • Artikel

Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Het schrijven van een toneeltekst of het vervaardigen van een schilderij is geen efficiënt en rechtlijnig proces. Kunst kenmerkt zich door de zoektocht naar een antwoord op een…

 • Artikel

Sta me toe je mee te nemen

 • Artikel

Muzisch Professionalisering (Tijdschrift voor Coaching)

Over de grens  is het thema van het eerste nummer van 2016 van het Tijdschrift voor Coaching.  In de inleiding schrijven zij:  We verkeren in een ‘grenssituatie’, ofwel: we staan…

 • Artikel

Unpacking Performativity

Een tekstuele als visuele vertaling van een twee jaar durend onderzoek dat ondernomen is bij de Dans Academie en het lectoraat Kunsttheorie van ArtEZ, hogeschool voor de kunsten…

 • Artikel

Staging Leadership

 • Artikel

Aanspreken eigen kunstenaarschap

 • Artikel

Muze, work in progress

 • Artikel

Wanneer is er vrije ruimte nodig?

 • Artikel

Gevleugeld raken

 • Artikel

Beste Ruud

 • Artikel

Lieve Begeleider

 • Artikel

Verzamelen