blog

Wat gebeurt er op het gebied van muzisch onderzoek?

 • Blogpost

16 februari 2018

Er groeit een vrucht in de schoot van de stomme. De stomme die wél spreken kan. Er groeit een vrucht van eenvoud die niet uitgesproken wordt. Hoe meer de vrucht groeit, hoe minder…

 • Blogpost

Het opvoeren van inzichten/data

Voer ik mijn eigen inzichten op of neem ik organisatie-data als basis voor mijn opvoering?

 • Blogpost

Dubbel multiperspectief

Schone, krachtige, zuivere werkvormen, die leer ik kennen in deze werkplaats en dat smaakt naar meer... Tijd om iets terug te geven, een eigen werkvorm in het licht te zetten.

 • Blogpost

Is de waarheid reproduceerbaar of eenmalig?

 • Blogpost

wat is aanwakkeren? 31/3/2018

Aanwakkeren wat is dat?   Aanwakkeren klinkt als aanjagen, ik zou er de zenuwen van kunnen krijgen, ik wil graag begrijpen wat ermee bedoeld is? Aanwakkeren heb ik in de muzische…

 • Blogpost

Is alles 'data'?

Alles is 'data' zeiden we in de laatste tweedaagse. En die data maken we voortdurend zelf. Van van alles. Zo tof eigenlijk. Onze gesprekken als professionals leveren…

 • Blogpost

werken aan een gaandeweg groeiend besef 30/3/2018

Hoe krijg ik het zo stil dat ik beschouwen kan?   Over het muzische onderzoek zwerven er in mijn gedachten de afgelopen dagen veel onaffe losse draadjes rond. Zoals dat is met…

 • Evenement

LKCA Onderzoeksconferentie 'Food for Thought'

Voeden en gevoed worden, dat was het thema van de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie & Cultuurparticipatie. En dat gebeurde volop onder de bijna 300 sprekers en bezoekers…

 • Reflectie

tegen over elkaar of toch niet?

Is er spanning tussen het muzische EN onderzoek of ervaar ik synergie?

 • Blogpost

Werkplaats “Ontwerp in opvoering”

Aan de start van de afgelopen bijeenkomst was ik vooral druk met de vraag: ‘Hoe breng ik een muzische ervaring in beeld?’ ‘Hoe geef ik vorm aan een muzische ervaring met als doel…

 • Evenement

Muzisch Praktijkgericht Onderzoek- Andriessen en van Rosmalen

Deze lunchlezing gaat over de negen muzen uit de Griekse mythologie en wat we van hen kunnen leren om de doorwerking van ons onderzoek naar onderwijs en praktijk te vergroten.

 • Artikel

2e Tweedaagse WMO

23-02-18 Afgelopen week vond de tweede tweedaagse van de Werkplaats Muzisch Onderzoek plaats. Er is door de groep gewerkt met de volgende werkvormen. Dag 1: De Kunst van Het…

 • Blogpost

Reflectie op de tweede Muzische Werkplaats

Tijdens de laatste tweedaagse bijeenkomst van de Werkplaats Muzisch Onderzoek deden zich voor mij persoonlijk vooral twee rode draden voor: Mijn eigen vraag die ik als opdracht…

 • Blogpost

Verzameling methodologische notities

Graag leg ik hier een verzameling aan. Een verzameling notities, overdenkingen, motieven, ideeën en noties. Nog niet in verband met elkaar, maar naast elkaar. Als data...

 • Blogpost

Vrij werk: danser tekent dans

 • Blogpost

Mijn gedachten over schurende systemen

Schurende systemen, schuursystemen, schuring, schuren, schuren Schuren waarin tractoren staan en bergen hooi Bergen hooi met misschien daarin een speld Niet om passend te maken…

 • Blogpost

Voorbereiding Muzische Werkplaats II

 • Blogpost

linkswerk

 • Blogpost

een spoken word Pecha Kucha

Zoals lijven letters vormen en letters vormen woorden, in samenhang met elkaar, zo lopen deze studenten dit jaar samen op. Een prebachelor beweert hen te leren om succesvol te…

 • Blogpost

wat ik maak (winter2018)

Wat ik maak, vraagt de tweede werkplaats. Ik plaats dat waar ik midden in zit. Een serie neergestorte vliegtuigen. Dus geen les, een ontwerp, een training, maar een kunstwerk…

 • Blogpost

Voorbereiding voor de Muzische Werkplaats 2

De opdracht voor de volgende Werkplaats op 15 en 16 februari was om iets te maken , één of meerdere artistieke werken. Ik heb voor een iets andere invalshoek dan een “artistiek”…

 • Blogpost

(on)zichtbare maker

Voorbereiding werkplaats II Schort je oordeel op / De (on)zichtbare maker / Meer vragen leven #haiku

 • Blogpost

werk in uitvoering

... Mijn onderzoek gaat eigenlijk over de ontmoeting. de ontmoeting tussen willen en kunnen, tussen jij en ik, tussen ik en het, tussen wat daar is en wat hier... en hoe ik daar…

 • Blogpost

Voorstelling om ruimte te maken voor de 'echte' mens

Als kijken zien wordt, kan je de ander waarnemen zoals die daadwerkelijk is. Dus zonder je eigen aannames en onderstroom en zonder de invloed van groepsgedrag. Hoe kan ik daar in…

 • Blogpost

geduld als belangrijkste eigenschap van een ruimtereiziger en op zoek naar thuis 28/1/2018

    https://www.eoswetenschap.eu/ruimte/geduld-belangrijkste-eigenschap-voor-ruimtereiziger Ik zag een afbeelding van een astronaut gefotografeerd in zijn ruimtestation. De man…

 • Blogpost

notities nav artikel Daan

  Muzische interventies als onderzoek (versie met richtinggevende "antwoorden") Welke bijdrage zouden de muzische interventies van 13 en 14 december interventies kunnen…

 • Blogpost

Ik onderzoek eigenlijk mezelf

Mijn onderzoeksvraag gaat over studenten, over hun stagnatie door de kracht van de mind, over op zoek naar hun flow en hoe ze die kunnen gebruiken bij hun mentale processen. En…

 • Blogpost

Een noodverband voor trage vragen

In mijn werk als coach/adviseur in de langdurende zorg merk ik dat verzorgenden en verpleegkundigen het vaak heel moeilijk vinden om elkaar vragen te stellen en elkaar te…

 • Blogpost

Tussentijdse oogst of bijvangst?

Vele getekende handen verder, maak ik een tussentijdse balans op. Wat heb ik ontdekt in het kijken, tekenen – met de linker- en de rechterhand–, het denken en het doen. Toegevoegd…

 • Blogpost

Muzische reflectie of die van Korthagen

Wat gebeurt er als ik muzisch reflecteer op mijn eigen werk? Om deze vraag te beantwoorden heb ik de volgende stappen gevolgd. 1. Kies een werk en bekijk het een poosje. 2.

 • Blogpost

het vraagstuk op de bok of de ezel 12/1/2018

Wat gebeurd er als ik het vraagstuk op de bok of de ezel zet?   Ik stel mij voor dat ik het vraagstuk op de ezel zet. Dat betekent dat ik er omheen kan lopen. Het betekent dat er…

 • Blogpost

Hoe breng je een onderzoek in beeld?

Communicatie Onderzoeker

 • Blogpost

roestvrijstalen containers 9/1/2018

De eerdere thermoskannen uit het foeilelijke beeld brengen mij bij roestvrijstaal, de illusie van bacterievrij, de illusie van schoon, hygienisch en smetteloos. ik zoek op '

 • Blogpost

Een vraag beperkt én opent een wereld.